Nyrebetennelse

Hva er nyrebetennelse?

Nyrene kan rammes av forskjellige former for betennelse. Betennelse som følge av bakterier eller andre mikroorganismer er beskrevet under nyrebekkenbetennelse.

Nyrebetennelse, som skyldes immunforsvarets skadelige virkning på nyrevevet, benevnes glomerulonefritt (glomerulus = karnøste hvor urinen oppstår, nefritt = betennelse) og beskrives her.

Hvordan forløper sykdommen?

Mange tilfeller av nyrebetennelse helbredes spontant og oppdages ikke, fordi sykdommen kun utvikler få eller ingen symptomer. I andre tilfeller gir sykdommen akutt nyresvikt, som krever dialyse og intensiv behandling med legemidler som demper immunapparatet. Nyresvikt kan dessuten nødvendiggjøre behandling som fjerner skadelige antistoffer fra blodbanen (plasmaferese). Hos noen utvikles en kronisk betennelse som langsomt ødelegger nyrefunksjonen, og som etter kortere eller lengre tid kan nødvendiggjøre kronisk dialyse via bukhulen eller blodet og/eller nyretransplantasjon.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få nyrebetennelse.

Hva er årsaken til nyrebetennelse?

Nyrebetennelse skyldes at organismens forsvar mot infeksjon (immunforsvaret) angriper nyrevevet enten alene (primær glomerulonefritt) eller som ledd i en annen sykdom (sekundær glomerulonefritt).

Symptomer

Ved akutt nyrebetennelse kan du ha smerter i området bak i ryggen der nyrene sitter. Ofte har du også forhøyet blodtrykk og hevelser (ødemer), særlig i bena eller omkring øynene. Ved primær nyrebetennelse er symptomene ofte få, og oppdages ofte først når nyrefunksjonen er så dårlig at symptomene preges av nyresvikt.

Hvis nyrebetennelsen skyldes annen sykdom, vil symptomene ofte være preget av sykdommen som ligger til grunn for nyrebetennelsen. I alle tilfeller kan laboratoriet finne protein og blod i urinen. Mengden er meget varierende. Ved større mengder protein skummer urinen. Ved stor proteinutskillelse i urinen utvikler du ofte hevelser (ødem) på grunn av væskeansamling i kroppen (nefrotisk syndrom).

Undersøkelser

Du må levere en urinprøve, og legen vil undersøke den for protein og blod. Dessuten må du få tatt blodprøver til vurdering av nyrefunksjonen, og til bestemmelse av mengden av protein i blodet.

Du blir henvist til en ultralydskanning av nyrene, så legen kan se størrelsen på nyrene. Dessuten vil det ofte være nødvendig at legen henviser deg til sykehuset, som tar en vevsprøve (biopsi) av nyren. Mikroskopi av vevsprøven vil avgjøre om du har nyrebetennelse. Det går over en uke før det kommer svar på undersøkelsen.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Hvis du oppdager at urinen din skummer mer enn normalt, skal du gå til legen og få undersøkt om det er protein, blod eller sukker i urinen.


Medisinsk behandling:

  • Behandlingen avhenger av resultatet av vevsprøven fra nyren. Ofte må du få en behandling som demper immunsystemet.

  • Ved tegn på sykdomsaktivitet anvendes såkalte immunundertrykkende midler som påvirker de hvite blodlegemene på forskjellige måter.

  • Vanndrivende midler brukes i tilfeller av vann i kroppen, og blodtrykksnedsettende medisin ved blodtrykksforhøyelse.

Sist revidert: 19.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.