Nyrebekkenbetennelse

Hva er nyrebekkenbetennelse?

Nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) er en betennelse i de øvre urinveiene. Det er i den delen av urinveiene som samler opp urinen fra nyrene, og som leder urinen ned i blæren. Nyrebekkenbetennelse skyldes de samme bakteriene som gir blærekatarr.

Hvordan forløper sykdommen?

Nyrebekkenbetennelse er en alvorlig infeksjonssykdom som krever behandling med antibiotika. De fleste med nyrebekkenbetennelse blir friske. Men nyrebekkenbetennelse er den vanligste årsaken til blodforgiftning, og kan derfor være livsfarlig.

Hvem får sykdommen?

Personer som har tendens til blærekatarr, har også tendens til nyrebekkenbetennelse. Det er særlig kvinner, barn og eldre menn. Men nyrebekkenbetennelse er meget sjelden i forhold til antall tilfeller med blærekatarr.

Hva er årsaken til nyrebekkenbetennelse?

Nyrebekkenbetennelse skyldes betennelse med de samme bakteriene som gir blærekatarr, oftest E. coli. Det er snakk om bakterier som normalt finnes i tarmen, og som gjennom urinrøret finner veien opp i blæren og videre opp i urinlederne.

Det kan være forhold som gjør at den enkelte lettere får nyrebekkenbetennelse. Et barn kan f.eks. være født med en urinleder som står svært åpen. Dette gjør at urin fra blæren lettere kommer opp i nyren. Hos gravide kan den forstørrede livmoren presse på urinlederen. Nyresten eller forstørret prostata kan hemme avløpet av urin fra urinblæren, og dermed øke risikoen for at bakterier i urinblæren slipper opp i urinlederne.

Symptomer

Hvis du får nyrebekkenbetennelse, får du høy feber og kuldeskjelvinger. Du har ofte smerter i ryggen og i lenden. Især barn kan ha vondt i magen og kaste opp. Hvis du samtidig har blærekatarr, vil du ha svie ved vannlating, og urinen kan være uklar eller blodig.

Undersøkelser

Legen vil dunke over nyrene for å se om du er øm. Urinen vil bli undersøkt for bakterier, hvite blodlegemer og blod. Hvis du blir innlagt på sykehus, vil man via en blodprøve undersøke om du har bakterier i blodet. Man vil også undersøke nyrene med ultralyd eller røntgen for å se om de fungerer som de skal, og om urinen uhindret kan renne ned i blæren.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Ved å drikke rikelig med væske vil nyrer og urinveier bli skylt godt igjennom.


Medisinsk behandling:

Smertestillende midler som paracetamol og acetylsalisylsyre vil dempe smertene og få feberen til å falle. Det er nødvendig å gi antibiotika, ofte som injeksjon i en blodåre. Du kan bli behandlet med enten ampicillin, pivmecillinam, et cefalosporin, et fluorokinolon eller et aminoglykosid - og eventuelt vil du få to av disse antibiotikumene samtidig.

Smitteveier

Ved nyrebekkenbetennelse er det ikke snakk om smitte fra en person til en annen, idet sykdommen skyldes bakterier som du selv har i tarmen. Nyrebekkenbetennelse oppstår ved at dine egne bakterier fra tarmkanalen er blitt overført til urinrøret. Herfra er bakteriene kommet opp i urinblæren og videre til de øvre urinveiene.

Sist revidert: 19.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.