Nakkeslengskade (whiplash)

Hva er nakkeslengskade (whiplash)?

Nakkeslengskade (engelsk: whiplash) er en overstrekning eller forstuing av muskler og leddbånd i nakken.

Hvordan forløper sykdommen?

I langt de fleste tilfeller vil smerter og øvrige symptomer avta i løpet av uker til måneder. Men noen få prosent får vedvarende plager, ev. ledsaget av mer utbredte - og mer diffuse - symptomer: snurring i armene, nedsatt hukommelse og konsentrasjon, søvnforstyrrelser, tretthet og manglende seksuell lyst.

Hvem får sykdommen?

Alle kan rammes av nakkeslengskade.

Hva er årsaken til nakkeslengskade (whiplash)?

Nakkeslengskade oppstår ved en plutselig kraftpåvirkning av halsens og nakkens bløtdeler, typisk i forbindelse med bilulykker, men også ved andre uhell, f.eks. stuping på for lavt vann.

Symptomer

Du får vanligvis smerter og nedsatt bevegelighet i nakken, samt hodepine, i løpet av de første dagene etter uhellet.

Undersøkelser

Legen stiller diagnosen på bakgrunn av påvirkningens art og ovennevnte symptomer. Ytterligere undersøkelser er i så fall ikke nødvendig. Røntgenundersøkelse, CT- og MR-skanning vil vanligvis ikke vise forandringer. Hvis du har alvorlige nakkesmerter, sanseforstyrrelser, kraftnedsettelse, eller hvis armene føles tunge, vil legen sende deg til ytterligere undersøkelser, ofte røntgen og ev. CT- eller MR-skanning.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Det er viktig at du raskt gjenopptar dine vanlige aktiviteter. Nakkeøvelser, ev. etter instruksjon av fysioterapeut, kan være en hjelp. Sengeleie og bruk av nakkekrage forlenger sykdomsforløpet. Det er ikke dokumentert effekt av kiropraktorbehandling, som snarere kan forverre og forlenge symptomene.


Medisinsk behandling:

Svake smertestillende midler og midler av NSAID-typen kan anvendes i kortere tid.

Sist revidert: 08.10.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.