Myoser

Hva er myoser?

En lokal muskelsmerte, hvor det ikke kan påvises en vevsskade, kalles ofte en myose. En annen betegnelse er muskelinfiltrasjon. Myoser sitter ofte i nakken, skuldrene, brystkassen, underarmene eller setet.

Hvordan forløper sykdommen?

Myoser er som regel forbigående og varer fra uker til måneder. I sjeldne tilfeller kan de bli kroniske.

Hvem får sykdommen?

Myoser er hyppige og kan ramme alle. De sees litt oftere hos kvinner enn hos menn. Risikoen for å få myoser tiltar med alderen.

Hva er årsaken til myoser?

Den egentlige årsaken til myoser er ukjent. De kan utløses av feil arbeidsstilling, ensformige gjentatte bevegelser og av stress. Men ofte oppstår de uten at man vet hvorfor.

Symptomer

Myoser gir muskelsmerter, som regel lokalt uten andre symptomer. Det er viktig å skille disse godartede muskelsmertene fra smerter i muskler som oppstår på grunn av andre sykdommer, som f.eks.

Undersøkelser

Diagnosen stiller legen ut fra sykehistorie og ved å undersøke musklene.

Myoser viser ingen endringer i blodprøver, på røntgenbilder eller ved skanninger. Hvis det er tvil om muskelsmertene skyldes en annen sykdom, kan det være behov for ytterligere undersøkelser.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Du kan selv forebygge myoser ved å unngå uhensiktsmessig og gal arbeidsstilling, stress mv. Myoser behandler du selv best ved å holde deg i gang fysisk. Vanlig mosjon, gange, jogging, svømming, sykling eller mer spesifikke øvelser eller tøying er ofte gunstig.

Fysisk aktivitet øker smerteterskelen, og medfører at du tenker mindre på smertene. Massasje, varme eller annen bløtvevsbehandling kan ha lindrende effekt. Du kan få hjelp med å tilrettelegge et passende trenings- og øvelsesprogram av en fysioterapeut, som også kan gi supplerende bløtvevsbehandling.


Medisinsk behandling:

Svake smertestillende legemidler og NSAID (legemidler mot gikt og smerter) kan ev. hjelpe deg. I særlig langvarige og kroniske tilfeller kan legen velge å supplere med injeksjon med binyrebarkhormon, som hemmer betennelsesreaksjoner og smerter i vevet.

Sist revidert: 02.12.2021Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.