Munntørrhet

Hva er munntørrhet?

Munntørrhet er fornemmelsen av at det mangler spytt i munnen. Munntørrhet skyldes ofte at spyttkjertlene lager for lite spytt, men kan også skyldes endringer i spyttets sammensetning.

Hvordan forløper sykdommen?

Avhengig av årsaken til munntørrheten kan tilstanden være kortvarig, lengrevarig eller kronisk.

Hvem får sykdommen?

Alle kan føle seg tørr i munnen av og til, f.eks. når du er stresset, nervøs eller har angst. Hvis du bare føler deg tørr i munnen om morgenen, kan skyldes at du sover med åpen munn. Føler du deg derimot ofte eller konstant tørr i munnen, er det viktig å finne årsaken.

I den voksne befolkningen er omkring 20% ofte plaget av munntørrhet. Det er særlig eldre personer som lider av munntørrhet, ikke på grunn av alder, men fordi det med alderen ofte følger flere sykdommer og inntak av legemidler.

Hva er årsaken til munntørrhet?

Den vanligste årsaken til munntørrhet er inntak av legemidler. Det kan f.eks. være legemidler mot angst og depresjon, mot allergi og astma, samt morfin eller morfin-lignende preparater. Hvis du tar flere forskjellige typer legemidler, kan dette i seg selv gi munntørrhet. I tillegg kan en rekke sykdommer, som f.eks. Sjøgrens syndromdiabetes mellitus, stoffskiftelidelser samt strålebehandling for kreft i hode- og halsområdet og kjemoterapi medføre munntørrhet. Mangel på visse mineraler og vitaminer kan også i noen tilfeller gi munntørrhet.

Symptomer

Symptomene på munntørrhet er f.eks.:

 • tørr, klebende og kanskje sviende og brennende fornemmelse i munn og/eller hals

 • sviende og brennende fornemmelse i munn og/eller hals ved inntak at f.eks. sterke eller sure matvarer

 • tørr og rød tunge

 • tørre og sprukne lepper

 • problemer med å snakke, fordi munnen klistrer

 • fornemmelse av at tungen klistrer til ganen

 • vansker med å tygge og svelge maten - og kanskje behov for å drikke vann til maten

 • behov for å drikke vann om natten

 • dårlig ånde

 • endret opplevelse av smak

 • flere hull i tennene

 • tendens til sår og soppinfeksjon i munnen

 • problemer med å holde proteser på plass i munnen.

Undersøkelser

Hvis du ikke kjenner årsaken til munntørrheten, er det relevant å gå til tannlegen for å bli undersøkt. Hvis du også har tørrhet i øynene, kan det ha en sammenheng med munntørrheten.

Tannlegen kan måle om spyttkjertlene dine lager for lite spytt - og om spyttkjertlene er i stand til at lage mer spytt når du tygger eller smaker. Denne undersøkelsen er smertefri og uten bivirkninger. I noen tilfeller vil det også være relevant å få tatt en blodprøve hos legen for å finne ut om det er en sykdom eller mangel på vitaminer og mineraler som er årsaken til munntørrheten.

Behandling

Behandlingen av munntørrheten vil avhenge av årsaken. I noen tilfeller vil det være mulig å stimulere spyttkjertlene så de lager mer spytt. I andre tilfeller vil spyttkjertlene være ødelagt, og her vil behandlingen bestå i å lindre munntørrheten.

 

Hva kan jeg selv gjøre?

Utover at det er ubehagelig å føle seg munntørr, så øker munntørrheten også risikoen for at få hull i tennene (karies), soppinfeksjoner, syreskader på tennene og tannkjøttbetennelse. Det er derfor viktig at du snakker med tannlegen om munntørrheten. Tannlegen kan vurdere om du skal børste tenner med en tannpasta som inneholder ekstra fluor, om du skal gå oftere til tannkontroll, eller om det er andre ting som kan forebygge at du får skader på tenner eller slimhinner. Tannlegen vil også kunne rådgi deg med henblikk på å stimulere spyttdannelsen og/eller lindre munntørrheten. Legen vil undersøke om det ligger noen sykdom eller mangeltilstand til grunn for munntørrheten.

 

 • God munnhygiene: Børst tenner med en fluorholdig tannpasta minimum morgen og kveld. Børst ev. også etter måltidene - og/eller skyll munnen med vann. Skyll gjerne munnen hvis du har spist noe søtt eller surt. Bruk også tanntråd eller andre hjelpemidler for å holde det rent mellom tennene. Hvis slimhinnene dine er veldig tørre, så pass på at du ikke lager sår med tannpirkere.

 • Drikk vann og hold igjen på tobakk, alkohol og kaffe: Sørg for å drikke nok vann, så dehydrering ikke forverrer munntørrheten. Hold igjen på tobakk og alkohol, da det kan forverre munntørrheten. Det samme gjelder for store mengder kaffe og te.

 • Sukkerfri tyggegummi, pastiller eller sugetabletter: Hvis tannlegen har vurdert at spyttkjertlene dine kan lage mer spytt når du tygger eller smaker, kan du ha glede av tyggegummi eller av å suge på pastiller. Det er viktig at du velger sukkerfrie produkter og produkter uten syre, da sukker kan lage hull i tennene og syre kan etse emaljen på tennene.

 • Fukt munnen: Du kan fukte munnen med vann eller med spytterstatningsmidler. Disse kan fås som spray, munnskyllevæske eller munngel på apoteket. Munngel er mest velegnet til bruk om natten, mens spray og munnskyllevæske er til bruk om dagen.

 • Bivirkninger av medisin: Hvis munntørrheten skyldes legemidler, så kan legen vurdere om det ev. er mulig å endre medisindosen, eller skifte til andre legemidler som ikke gir munntørrhet. Endringer i medisin du tar skal alltid skje i samråd med legen.

 

Medisinsk behandling

I noen tilfeller kan det være relevant å behandle med legemidlet pilokarpin, men dette skal skje i samråd med lege, da det kan være bivirkninger og risiko forbundet med det.

Sist revidert: 21.03.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.