Mollusker

Hva er mollusker?

Bilde av mollusker» Vis større bildeMollusker (Molluscum contagiosum) er en alminnelig forekommende virusinfeksjon i huden.

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste barn blir kvitt molluskene i løpet av 12 måneder. Det kan derfor være god grunn til at man ser tiden an uten behandling, hvis det kun er få elementer, og de sitter på områder som andre barn ikke direkte kommer i berøring med.

Hos barn med mange mollusker, og barn hvor det oppstår kompliserende infeksjon på grunn av kløen i huden, kan det være grunn til å behandle. Det samme gjelder voksne med mollusker ved kjønnsdelene, hvor man ofte vil velge å behandle, så ytterligere spredning av infeksjonen unngås.

Hvem får sykdommen?

Både barn og voksne kan smittes. Barn med astma-eksem kan ha økt tilbøyelighet for å bli rammet av sykdommen.

Hva er årsaken til mollusker?

Sykdommen skyldes en infeksjon med pox-virus.

Symptomer

Mollusker viser seg ved at det kommer små glatte halvkuleformede hudfargede knopper, med en liten inntrekning i midten. Knoppene blir sjelden større enn 3-4 mm. Antall mollusker varierer fra få til 30-40 elementer. De sitter vanligvis på baken, armene og kroppen.

Hos noen barn oppstår en eksem-reaksjon rundt molluskene, såkalt «mollusk-eksem». Dette kan gi kløe i området, som kan bli rødt og betent på grunn av stafylokokker.

Undersøkelser

Legen kan stille diagnosen ved å se de karakteristiske forandringene i huden.

Behandling

Mollusker kan fjernes med en liten skarp skje etter at huden er blitt bedøvet med lokalbedøvende krem. Hos voksne kan man velge å fryse lett på molluskene med flytende nitrogen.


Hva kan jeg selv gjøre? 

Hos voksne og barn over 2 år kan man etse molluskene ved å pensle dem forsiktig med en 10% kaliumhydroksid kutanoppløsning, som kan fås i håndkjøp på apoteket. Følg nøye bruksanvisningen i pakken.

Smitteveier

Infeksjonen skyldes et virus (pox-virus), som smitter ved direkte berøring fra person til person. Sykdommen, som populært kalles «vannvorter», sees overveiende hos småbarn, men også som en seksuelt overført infeksjon på ytre kjønnsdeler hos voksne. Barn smittes ofte av andre barn i enten barnehage eller av søsken i hjemmet. Voksne kan smittes ved samleie, og sjeldnere av barn som har mollusker. Det vil ofte gå 1-2 måneder fra man smittes til molluskene dukker opp.

Sist revidert: 12.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.