Ménières sykdom

Hva er ménières sykdom?

Ménières sykdom er oppkalt etter en fransk lege, som først oppdaget at pasienter som led av voldsomme svimmelhetsanfall, nedsatt hørsel av indre øre-typen og øresus (tinnitus) samtidig, hadde en øresykdom.

Hvordan forløper sykdommen?

Du kan ha sykdommen i mange år, ofte med gode perioder og dårlige perioder om hverandre, og hos noen forsvinner sykdommen av seg selv. Hvis sykdommen har et langvarig forløp, kan det oppstå kraftig hørselstap.

Hvem får sykdommen?

Ménières sykdom rammer oftest mennesker i 40-50-årsalderen. Den er like hyppig hos menn og kvinner. Sykdommen begynner ofte i 30-50-årsalderen. Den starter som regel i det ene øret, men sprer seg til begge ører hos nesten halvparten av pasientene.

Hva er årsaken til ménières sykdom?

Vi kjenner ikke årsaken til Ménières sykdom. Symptomene skyldes et forhøyet trykk i det indre øret pga. for mye væske i buegangene (balanseorganet) og sneglehuset (hørselsorganet). Hos cirka hver 5. pasient er det Ménières sykdom i nærmeste familie.

Symptomer

Du kan ha Ménières sykdom, hvis du har disse symptomene:

  • Voldsomme svimmelhetsanfall som varer fra en 1/2 time til et døgn. Enhver bevegelse med hodet forverrer svimmelheten. Samtidig har du kvalme og ofte oppkast. Du har vanskeligheter med å se hva som skjer, fordi øynene flakker fra side til side.

  • Nedsatt hørsel av den typen som opptrer ved sykdommer i det indre øret. Øret har vanskeligheter med å oppfatte svake lyder, men reagerer samtidig mer på kraftige lyder.

  • Øresus. Lyden kan ha svært forskjellig karakter: Det kan være en brummende, susende eller hylende lyd, som hos mange skifter karakter innimellom. Øresusen kan forverres under svimmelhetsanfall. Det samme gjelder hørselsnedsettelsen.

  • Eventuelt en trykkende, ofte smertende fornemmelse i det syke øret, særlig under anfallene.

  • Du kan ha ubalanse mellom anfallene.

Sykdommen kan starte med ganske få symptomer, f.eks. kortvarige svimmelhetsanfall, men etter noe tid ledsages svimmelheten også av hørselstap og øresus. Når man har hatt sykdommen i mange år, kan hørselen bli kronisk svekket.

Men forløpet varierer fra person til person. Ved milde former er det kun få anfall, og hørselen er bevart. De alvorligste tilfellene kan medføre døvhet og alvorlige balanseforstyrrelser. Hos flesteparten av pasientene med Ménières sykdom forsvinner svimmelhetsanfallene etter noen år.

Undersøkelser

Legen vil utføre en hørselstest, og hvis du har Ménières sykdom vil det være tegn på en hørselsnedsettelse, som kommer fra det indre øret. Legen vil antagelig også undersøke buegangene i det indre øret ved hjelp av en såkalt kalorisk prøve, hvor du vekselsvis får sprøytet varmt og kaldt vann inn i øregangen.

I tillegg vil man ofte foreta en CT eller MR-skanning av balansenerven for å utelukke andre årsaker til symptomene.

Behandling

Da man ikke kjenner årsaken, finnes det heller ingen behandling som kan helbrede sykdommen. Behandlingen går ut på å lindre anfallene så godt som mulig, og det svært forskjellig hvilken behandling som virker best for den enkelte pasient. Men de fleste har god effekt av ro og sengeleie under anfallene.

Noen pasienter kan unngå svimmelhetsanfallene ved å få lagt dren i trommehinnen. Hvis det ikke hjelper kan du prøve med et apparat som gir en serie av små trykkimpulser i øret. Du kan få mer veiledning hos ørelegen din.


Medisinsk behandling:

Man har to legemidler som brukes mot Ménières sykdom; betahistin og trimetazidin. I meget alvorlige tilfeller av Ménières sykdom kan de to legemidlene anvendes samtidig. Det kan eventuelt hjelpe å anvende et middel mot reisesyke. Pasienter med Ménières sykdom som samtidig har migrene, bør ha migrenen effektivt behandlet. Enkelte har nytte av vanndrivende midler, særlig slyngediuretika. Hvis disse behandlingene ikke hjelper, kan legen injisere et antibiotikum, gentamicin, inn i mellomøret. I høye doser kan gentamicin skade det indre øret, men i de lave dosene som du får ved Ménières sykdom, virker gentamicin bare bedøvende på balanseorganet, og kan forhindre at du får nye anfall. Til slutt kan du bli operert i det indre øret, men det er sjelden nødvendig. Behandlingene virker i de fleste tilfeller kun på svimmelheten, ikke på hørselsnedsettelsen eller øresusen.


Høreapparat

Hørselsnedsettelsen kan avhjelpes med et høreapparat, men ikke alle som lider av Ménières sykdom har nytte av dette. I noen tilfeller hjelper det på øresusen.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.