Medisinoverforbrukshodepine

Hva er medisinoverforbrukshodepine?

Medisinoverforbrukshodepine er en hyppig hodepineform, som skyldes et overforbruk over lengre tid av medisin mot migrene eller midler mot smerter, som f.eks. svake smertestillende midler eller NSAID.

Hvordan forløper sykdommen?

Det typiske mønsteret er en gradvis tiltagende hodepine over uker til måneder. Uansett hva man gjør, har det ingen eller begrenset virkning, så lenge det fortsatt er et overforbruk av smertestillende eller migrenemedisin. Når man stopper med medisinen, vil hodepinen bli betydelig mindre eller mindre hyppig, og forebyggende medisin eller livsstilsendringer blir igjen virksomme.

Hvem får sykdommen?

Medisinoverforbrukshodepine er en sykdom som forekommer hos opptil 2% av alle voksne, men sees i økende grad hos barn og unge. Den kan begynne i alle aldre, men vanligvis begynner den i 30-40-årsalderen. Kvinner rammes 3 ganger så ofte som menn.

 

Medisinoverforbrukshodepine sees ved regelmessig bruk av alle former for smertestillende midler, inkl. migrenemidler. Personer med spenningshodepine eller migrene er særlig utsatte, men tilstanden sees også hos personer som lett får hodepine og som tar smertestillende medisin på grunn av giktsmerter eller ryggsmerter.

Hva er årsaken til medisinoverforbrukshodepine?

Årsaken til medisinoverforbrukshodepine kjennes ikke i detaljer, men antagelig er en regulering av nervesystemets smertemekanismer involvert.

Symptomer

Symptomene er hodepine som gradvis blir verre over uker til måneder, med enten økt hyppighet eller styrke av migrene eller spenningshodepine, som er verst om morgenen. Hodepinen kan også skifte fra migrene til spenningshodepine i løpet av dagen. I takt med at hodepinen blir verre, blir medisinen mindre og mindre effektiv.

Undersøkelser

Legen vil foreta en undersøkelse af nervesystemet - en såkalt nevrologisk undersøkelse, og i enkelte tilfeller vil man foreta en CT/MR-skanning av hjernen.

Behandling

Behandlingen av medisinoverforbrukshodepine er å redusere medisinforbruket mest mulig, men ofte er det nødvendig å stoppe med all medisin mot smerter eller migrene i minimum 3 måneder. Dette kan i de første 1-2 ukene føre til abstinenssymptomer som forverring av hodepinen, kvalme, brekninger, søvnløshet, uro og hjertebank, avhengig av hvilken medisin som er brukt.

 

I denne perioden kan det være nødvendig med støttende medisin som kvalmestillende medisin eller beroligende medisin, og i noen tilfeller innleggelse. Det kan være en god idé å orientere arbeidsgiver, eller være sykemeldt i denne perioden.

 

Etter de første 1-2 ukene vil man ofte merke at hodepinen avtar, og at man ikke lenger er medisinpåvirket og har det generelt bedre.

De neste 2-3 månedene bør man begrense inntaket av smertestillende og migrenemedisin mest mulig, inntil tilstanden har stabilisert seg.

 

Hvis man fortsatt har hodepine i form av spenningshodepine eller migrene, kan man igjen forsøke forebyggende medisin og livsstilsendringer, som nå igjen vil være effektive.

Spesielle forhold hos barn

Medisinoverforbrukshodepine sees i økende grad hos barn og unge, og behandles som hos voksne.

Sist revidert: 08.08.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.