Mangelfull nedsenkning av testiklene

Hva er mangelfull nedsenkning av testiklene?

Mangelfull nedsenkning av testikler (testisretensjon, kryptorkisme) betegner en tilstand, hvor en eller begge testiklene ikke er kommet ned i pungen. Hos gutterfostre dannes testiklene i magen, på samme sted som jenters eggestokker dannes. I slutten av fosterlivet vandrer testiklene fra magen ned i pungen. Denne vandringen foregår imidlertid ikke hos alle gutterfostre, og hos 3-4% er testiklene ikke nådd ned i pungen ved fødselen.

Hvordan forløper sykdommen?

Hos flesteparten vil testiklene synke ned i pungen i løpet av de første 3 levemånedene. Ved 1-årsalderen mangler denne nedsenkningen hos omkring 1% av guttebarna. Hos noen gutter kan testiklene på ny bli trukket opp fra pungen av de kraftige musklene omkring sædstrengen. Hvis testiklene ikke kommer ned i pungen, går det ut over dannelsen av sædceller. Hvis man blir operert i tide, er det stor sjanse for at man får en normal sædproduksjon. Menn som har hatt manglende nedsenkning av testiklene har en økt risiko for testikkelkreft, uansett om de blir operert eller ikke.

Hvem får sykdommen?

Mangelfull nedsenkning av testikler sees ved fødselen hos ca. 4% av alle nyfødte guttebarn.

Hva er årsaken til mangelfull nedsenkning av testiklene?

Årsaken til den mangelfulle nedsenkningen er ukjent, men tilstanden sees ofte sammen med andre forstyrrelser i fosterets utvikling.

Symptomer

Det er ingen symptomer. Tilstanden oppdages ofte tilfeldig, enten av foreldrene selv eller i forbindelse med alminnelige barneundersøkelser hos lege eller på helsestasjonen.

Undersøkelser

Diagnosen stilles ved å kjenne etter om begge testiklene befinner seg i pungen. Hvis de ikke finnes i pungen, kan man foreta en ultralydundersøkelse for å finne ut hvor de er.

Behandling

Operasjon:

Hovedbehandlingen er operasjon for å få testiklene ned i pungen. Operasjonen foretas ofte i 6-18-månedersalderen. Ved operasjonen er det en liten risiko (5%) for å skade testikkelen, men det er også en risiko ved å la den bli.


Medisinsk behandling:

Behandling med hormoner kan anvendes hos barn fra 4-årsalderen og frem til puberteten, men virkningen er ikke så sikker. Til hormonbehandlingen brukes humant koriongonadotropin (hCG) eller gonadotropinfrisettende hormon (GnRH). Behandling med hormoner vil få testiklene på plass hos en fjerdedel av barna.

Spesielle forhold hos barn

Pungen danner et ideelt miljø for sæddannelsen. Testikler som i barnealderen ikke er kommet ned i pungen, vil ikke senere kunne produsere sædceller. Hvis man ikke behandler, vil det kunne utvikles sterilitet.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.