Veksthormonmangel

Hva er veksthormonmangel?

Veksthormonmangel er en sykdom som skyldes at pasienten produserer mye mindre veksthormon enn normalt. Veksthormon blir dannet i hypofysen, som er en liten kjertel som ligger i bunnen av hjernen rett bak øynene. Hypofysen produserer flere såkalt overordnede hormoner, som har stor betydning for vår normale utvikling og livsutfoldelse. Et av disse hormonene kalles veksthormon. Navnet er noe misvisende, for man kunne tro at hormonet utelukkende bestemmer veksten. Men veksthormon har en lang rekke andre funksjoner som innvirker på stoffskiftet, muskler, sinnsstemning m.m. - ut over at det innvirker på hvor lange knoklene våre blir.

Hvordan forløper sykdommen?

Hvis man får sykdommen som barn, medfører den nedsatt vekst og en lav voksenhøyde. Både hos barn og voksne fører mangel på veksthormon til at de får nedsatt muskelmasse og økt mengde kroppsfett. Gradvis utvikler man muskelsvekkelse, nedsatt energi og i noen tilfeller en unormal tretthet. På litt lengre sikt kan sykdommen føre til tidlig åreforkalkning.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få sykdommen.

Hva er årsaken til veksthormonmangel?

I sjeldne tilfeller er sykdommen medfødt - oftest på grunn av såkalte mutasjoner i arveanlegget. Det mest alminnelige er at du utvikler sykdommen hvis du har betennelse eller svulster nær hypofysen. Veksthormonmangel kan også oppstå hvis du har fått strålebehandling av f.eks. blodkreft eller svulster i munnen og halsregionen.

Symptomer

Barn med sykdommen vokser unormalt langsomt. Voksne og barn har nedsatt muskelmasse og økt mengde kroppsfett. Ellers er det ingen spesifikke symptomer.

Undersøkelser

Legen måler mengden av veksthormon ved at du får tatt blodprøver etter en såkalt stimuleringsstest, som skal undersøke hypofysens evne til å avgi veksthormon.

Det finnes mange forskjellige stimuleringstester, men alle krever en hel rekke blodprøver som du må ta i løpet av 2-3 timer. Med disse blodprøvene vurderer legen samtidig aktiviteten av andre hormoner i hypofysen.

For å avklare årsaken til veksthormonmangelen, rekvirerer legen også en skanning av hypofyseområdet, og undersøker øynenes synsfelt.

Behandling

Veksthormonmangel behandles med daglige injeksjoner av veksthormon under huden. Veksthormon fremstilles i dag ved hjelp av genteknikk, og forhandles som tørrstoff eller i ferdig oppløst form i moderne pennesystemer, som lett kan anvendes av foreldrene eller pasienten selv.

Da kroppens veksthormon fra hypofysen hos friske personer overveiende frigis i løpet av natten, er det derfor best å foreta injeksjonen om kvelden, så kroppens naturlige døgnrytme etterlignes mest mulig. Behandlingen må fortsette livet ut.

Sist revidert: 01.09.2015Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.