Malaria

Hva er malaria?

Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som blir overført til mennesket av malariamygg. Malaria finnes i cirka 100 land, og er spesielt et problem i tropisk Afrika, men også i deler av Sør-Amerika og Asia. Malaria er et av de største helseproblemene i verden, men i Norge finnes den kun som en importert sykdom.

Det fins 5 forskjellige arter av malariaparasitter:

 • Plasmodium falciparum, som også kalles ondartet tropisk malaria eller falciparum-malaria

og fire mer godartede arter, som dog i noen tilfeller kan gi alvorlig sykdom:
 • Plasmodium vivax

 • Plasmodium ovale

 • Plasmodium malariae

 • Plasmodium knowlesi

Falciparum-malaria er svært utbredt i Afrika sør for Sahara.

Hvordan forløper sykdommen?

Falciparum-malaria kan medføre døden i løpet av få døgn, hvis man ikke kommer under behandling. Tiden som går fra man er blitt smittet til man får feber, er for den ondartede malariaen fra1 uke til 3 måneder, og for godartede malariaformer fra 10 dager opp til 3 år, i sjeldne tilfeller enda lenger.

Hvis du blir behandlet i tide, innen sykdommen er blitt alvorlig, forsvinner parasittene fra blodet på 3-5 dager. Samtidig avtar feberen og andre symptomer, men du kan være kraftløs og trett i flere uker etter at behandlingen er avsluttet.

Hvis du blir behandlet for sent, kan det utvikle seg en rekke komplikasjoner, bl.a. hjerne-malaria, lunge-, nyre- og leversvikt. Disse komplikasjonene krever intensiv behandling, og mange risikerer å dø av det.

De godartede formene er sjelden dødelige, men du kan få utbrudd igjen flere år etter behandlingen, fordi parasittene kan overleve i leveren. Men det finnes et malariamiddel, primakin, som virker mot parasittene i leveren, slik at du ikke lenger har risiko for tilbakefall.

Hvem får sykdommen?

Alle som oppholder seg i et malariaområde kan få malaria. Risikoen varierer veldig fra område til område, men den er særlig stor i Afrika sør for Sahara. Hvis du tar forebyggende malaria-medisin, og er veldig nøye med å unngå myggstikk, minskes risikoen for malaria, men ingen forebyggelse gir 100% beskyttelse.

Nedsett risikoen. Du kan nedsette risikoen for å få myggstikk ved å sove under et myggnett som er sprayet med insektgift (impregnert), og ved å bruke myggmiddel og langermet tøy m.m. i skumringen og om kvelden.

Det finnes fortsatt ingen effektiv vaksine mot malaria tross omfattende forskning på området. Det finnes en vaksine, Mosquirix, som senker risikoen for malaria hos barn i en periode, men beskyttelsen er altfor dårlig til reisebruk. Den er ikke markedsført i Norge, men brukes i vaksinasjonsprogram i noen afrikanske land.

Befolkningen i land med hyppig malaria får gjentatte tilfeller av sykdommen i løpet av tidlig barndom. De fleste av de ca. en halv million mennesker som hvert år dør av malaria hvert år, er barn. De barna som overlever til 5-årsalderen, utvikler en viss grad av immunitet, så de kan få sykdommen, men ofte i mild grad. Hvis en immun kvinne blir gravid, kan hun igjen utvikle malaria, og slik graviditetsmalaria er et stort problem i mange afrikanske land. Hvis en immun person flytter til et land (f.eks. Norge) uten malaria, blir personen etter få måneder igjen mottakelig for malaria.

Hva er årsaken til malaria?

Malaria skyldes infeksjon med blodparasittene Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale,Plasmodium malariae eller Plasmodium knowlesi.

Symptomer

Symptomene på malaria kan i begynnelsen minne om influensasymptomer, og er de samme for godartet og ondartet malaria:

 • Feber (opptrer så godt som alltid, men kan svinge mye)

 • Hodepine

 • Muskelsmerter eller muskelømhet

 • Kvalme

 • Brekninger

 • Diaré

 • Tretthet

Alvorlige tilfeller forekommer nesten utelukkende ved falciparum-malaria. Det kan oppstå bevisstløshet, kramper, åndedrettsbesvær, mørk eller sort urin, nyresvikt, gulsott og blodmangel. Plasmodium knowlesi, som rammer mennesker i Indonesia og på Filippinene, kan også gi alvorlige symptomer.

Undersøkelser

Den viktigste undersøkelsen for malaria er mikroskopi. Man fremstiller prøver av noen få dråper blod (fra en øreflipp eller fingertupp), som tørkes og farges. Deretter kan man se i et mikroskop om du har malaria, hvilken type det er, og hvor mange parasitter det er. Malaria kan også påvises med hurtigtest, men erfaring viser at disse testene er upålitelige når de ikke utføres av utdannet personale, og de kan derfor ikke anbefales til reisebruk. Moderne laboratorier vil ofte undersøke for malaria ved oppformering av DNA-molekyler ved hjelp av PCR eller lignende metoder.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

En viktig del av forebyggelsen mot malaria er å unngå myggstikk. Malariamygg stikker fra solnedgang til soloppgang, så det er effektivt å sove under et impregnert myggnett. Dessuten bør du bruke myggmiddel, som skal påsmøres grundig på alle utsatte hudområder. Det hjelper ikke å spise B-vitamin, hvitløk o.l. Innen avreise bør du anskaffe et permetrin-impregnert myggnett.


Forebyggende medisin:

Ved reiser til land og områder med høy risiko for malaria, er det ikke tilstrekkelig å redusere antall myggstikk. I disse tilfellene er det viktig å ta forebyggende malariamidler etter rådgivning av lege.

Det er stor forskjell på hvor effektive de enkelte midlene er i forskjellige deler av verden, da malariaparasitten har utviklet motstandsdyktighet (resistens) overfor midlene i større eller mindre grad. De følgende midler kan brukes til å forebygge malaria, alt etter reisemål, varighet og individuelle forhold, såsom overfølsomhet og bivirkninger:

 • Hydroksyklorokin

 • Meflokin

 • Doksysyklin

 • Atovakvon/proguanil

Behandling av malaria:

Det er viktig å understreke at alle former for malaria kan helbredes hvis du får riktig behandling i tide. Alle pasienter med malaria må innlegges på sykehus.

Godartede malariaformer (vivax, ovale, malariae, knowlesi) kan behandles med hydroksyklorokin i 3 dager. Deretter må du ved vivax og ovale ta primakin i 14 dager for å få utryddet de parasittene som eventuelt har overlevd i leveren.

Ondartet malaria (falciparum): Ukompliserte anfall behandles med atovakvon/proguanil eller det WHO-anbefalte malariamidlet artemisinin-lumefantrin kan kjøpes i mange europeiske land, og i land med forekomst av malaria.

Komplisert malaria, dvs. malaria med et meget høyt antall parasitter i blodet eller andre komplikasjoner, behandles med injeksjon av artesunat eller ev. kinin direkte i en blodåre.

Spesielle forhold hos barn

Visse malariamidler må ikke brukes til barn (se beskrivelsene av de enkelte preparater).


Spesielle forhold hos gravide

Generelt frarådes gravide å reise til reisemål med høy risiko for malaria. Hvis det allikevel er nødvendig, anbefales det at du får rådgivning fra en spesialist innen reisen.

Smitteveier

Malaria overføres med myggstikk fra en person til en annen. Knowlesi-malaria rammer særlig visse menneskeaper, men kan smitte mennesker. Malaria kan også overføres med blodoverføring, og i sjeldne tilfeller fra en gravid til hennes foster.

Sist revidert: 22.12.2021Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.