Magesår

Hva er magesår?

Magesår er et sår i magesekken (ulcus ventriculi) eller i tolvfingertarmen (ulcus duodeni).

Hvordan forløper sykdommen?

Magesår kan i de fleste tilfeller helbredes ved behandling, og hvis årsaken til magesåret blir fjernet. Et ubehandlet magesår kan føre til forsnevringer i den nederste del av magen eller tolvfingertarmen. Ligger såret over et blodkar kan man få blødninger, og i sjeldne tilfeller kan det gå hull på magen eller tolvfingertarmen.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få magesår, men eldre menn er mest utsatt.

Hva er årsaken til magesår?

Normalt er magesekkens slimhinne motstandsdyktig for magesyren, men hvis magesekken blir svekket, kan magesyren etse slimhinnen og fremkalle sår.

Den vanligste årsaken er betennelse i slimhinnen med bakterien Helicobacter pylori, som du er blitt smittet med i barndommen. Denne bakterien trives i magesekken til tross for den sterke magesyren. Mange har helicobacter-bakterien i magesekken hele livet uten at de merker noe til den. Det er kun ca. 15% av de som er smittet med bakterien som får magesår.

Den alminnelige hygienen har igjennom flere år vært så god, at nesten ingen smittes i barndommen lenger. Helicobacter er derfor i ferd med å forsvinne som årsak til magesår.

Du kan også få magesår av visse legemidler mot ledd- og muskelsmerter, f.eks. giktmedisin av NSAID-typen. Røyking øker tilbøyeligheten til å utvikle magesår, mens ingenting tyder på at en bestemt kost eller alkohol kan gi magesår. At stress skulle gi magesår, er det heller ingenting som tyder på.

Symptomer

Det typiske symptomet er at du har sviende eller knugende smerter i den øverste del av magen (dyspepsi), men symptomene kan være svake og ukarakteristiske. Som regel forvinner eller avtar smertene og ubehaget når du får noe å spise, fordi maten nøytraliserer magesyren. Men måltidet stimulerer samtidig syreproduksjonen, og derfor er smertene ofte sterkest 1 times tid etter at du har spist. Større sår kan blø - det kan vise seg ved at du får sort avføring eller kaster opp blod.

Undersøkelser

Selv om du har symptomer som virker typiske for magesår, kan legen ikke stille diagnosen med sikkerhet uten å undersøke magesekken. Ved en gastroskopi fører legen en magekikkert ned gjennom spiserøret. Igjennom kikkerten kan legen tydelig se magesekkens og tolvfingertarmens slimhinne. Samtidig kan legen ta en liten vevsprøve (tarmbiopsi) til nærmere undersøkelse.

Hvis magesåret skyldes at du har bakterien Helicobacter pylori, kan legen påvise dette ved forskjellige undersøkelser:

  • ved å undersøke vevsprøven (biopsi) fra magesekkens slimhinne

  • ved å ta en blodprøve og undersøke om den inneholder antistoffer mot bakterien (en såkalt seroprøve)

  • ved å undersøke en avføringsprøve for forekomst av protein fra bakterien (antigen-test)

  • ved å foreta en pusteprøve, hvor pasienten svelger en uskadelig mengde radioaktivt merket urinstoff. Hvis bakterien er til stede, vil urinstoffet bli nedbrutt til radioaktivt merket karbondioksid som kan måles i utåndingsluften.

Som regel må du ikke gå til kontrollundersøkelse når du er ferdigbehandlet for magesår. Hvis magesmertene kommer igjen senere, må du kontakte legen.

Behandling

Gamle dagers kostråd har ingen virkning. Magesår bør behandles med medisin som nedsetter mengden magesyre. Men de sårene som skyldes at du har en infeksjon med Helicobacter pylori, kommer igjen når du slutter å ta medisinen. Dette kan forhindres ved at infeksjonen behandles med en kombinasjon av antibiotika og midler som nedsetter syreproduksjonen. Du må ta antibiotika i minst 7 dager. På den måten blir 9 av 10 kvitt magesåret.

Skyldes magesåret at du tar giktmedisin av NSAID-typen, må du behandles med syrehemmende medisin, og helst slutte å ta giktmedisinen, eller skifte til en giktmedisin som har færre bivirkninger.

Syreproduksjonen i magesekken kan nedsettes med forskjellige legemidler. Til behandling av magesår velges oftest en syrepumpehemmer eller en H2-blokker. Hvis bakterien Helicobacter pylori er til stede i magen, gir man oftest en syrepumpehemmer sammen med 2 av følgende antibiotika:

  • amoksicillin (et bredspektret penicillin)

  • klaritromycin (et makrolid)

  • metronidazol.

Spesielle forhold hos barn

Barn kan få magesår, men det er sjelden.

Sist revidert: 08.12.2021Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.