Livmorkreft

Hva er livmorkreft?

Livmorkreft (cancer corporis uteri) er en ondartet sykdom i slimhinnen som omslutter hulrommet i livmoren. Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Livmorkreft begynner som en kreftsvulst i livmorslimhinnen (endometriekreft). Når svulsten vokser kan den voksne seg ned i livmorens muskulatur, og eventuelt ut gjennom livmoren. Sykdommen kan også spre seg via lymfekarene til bekkenets lymfeknuter eller via blodbanen til leveren og lungene. De fleste med livmorkreft i et tidlig stadium blir friske (80-90%). Hvis sykdommen vokser ut gjennom livmoren og operasjon ikke er mulig, eller det er oppstått metastaser, er sjansen for å bli frisk dårlig.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen rammer mest overvektige 50-60-årige kvinner som samtidig har diabetes og forhøyet blodtrykk. Livmorkreft opptrer svært sjelden hos kvinner under 40 år.

Hva er årsaken til livmorkreft?

Årsaken til livmorkreft kjenner vi ikke. Men kvinner med mye kvinnelig kjønnshormon (østrogen), og kvinner som ikke har eggløsning, får sykdommen hyppigere enn andre.

Symptomer

Det første og som regel eneste symptom er uregelmessige blødninger. Før overgangsalderen kan symptomene være uregelmessige blødninger, sporblødninger eller blodig utflod mellom menstruasjonene. Etter overgangsalderen kan symptomene være enkeltstående blødningsepisoder.

Undersøkelser

Hvis legen har mistanke om at du har kreft i livmoren, foretas det en utskrapning fra livmorslimhinnen. En mikroskopisk undersøkelse av materialet kan deretter vise om du har kreft. Hvis du blør etter overgangsalderen uten å få hormonbehandling, kan du også bli undersøkt med 5 ultralydsskanning, hvor legen måler tykkelsen av livmorslimhinnen. Hvis slimhinnen er mindre enn 4-5 mm tykk, er det ganske usannsynlig at det er snakk om kreft.

Behandling

Operasjon:

Behandlingen består først og fremst i operasjon hvor du får fjernet livmoren, begge eggstokkene og egglederne. Hvis kreftcellene har vokst ned i livmorhalsen eller dypt i livmorens muskulatur, eller dersom kreftcellene er særlig aggressive, vil du også ved operasjon få fjernet lymfeknutene i underlivet for å undersøke om kreften har spredt seg. Hvis det ikke påvises spredning, er du ferdigbehandlet. Hvis det er spredning til lymfeknutene i underlivet, må du få supplerende strålebehandling. Når lymfeknutene i underlivet fjernes, er det ca. 10%, som utvikler kronisk hovne ben.


Strålebehandling:

Supplerende strålebehandling består i 25 behandlinger rettet mot bekkenregionen. Under og etter strålebehandlingen kan du få diaré og svie når du later vannet.


Cytostatika:

Pasienter med livmorkreft kan behandles med flere celledrepende midler (cytostatika). Har kreften spredt seg til leveren eller lungene, får du enten hormonbehandling eller celledrepende behandling (cellegift) avhengig av om kreftcellene er følsomme for hormon eller ikke.

Cellegift kan gi kvalme, derfor vil du få kvalmestillende medisin umiddelbart før cellegiften og i de påfølgende dagene.

Sist revidert: 08.03.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.