Leverkreft

Hva er leverkreft?

Leverkreft (hepatocellulært karsinom) er en ondartet svulst som oppstår i leveren. Svulsten fremkommer når leverceller mister selvkontroll. Cellene begynner å dele seg og vokse uten hemming.


I leveren kan det oppstå to andre typer av ondartede svulster:

  1. Kreft som utgår fra cellene som dekker innsiden av galleveiene (kolangiokarsinom)

  2. Metastaser (dattersvulster) hvor kreftcellene flytter seg til leveren fra det organet hvor kreften er oppstått (f.eks. tykktarmen, brystet, lungen).

Denne artikkelen dreier seg utelukkende om hepatocellulært karsinom.

Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Leverkreft er svært alvorlig. Leveren kan tåle stor skade, men stadig bevare sin funksjon. Derfor gir leverkreft i lang tid ingen symptomer, men samtidig vokser kreftsvulsten og ødelegger leveren.

Kreften kan spre seg via lymfebanene til lymfeknuter ved siden av leveren og over i høyre krageben. Kreftcellene kan også vandre via blodbanen til f.eks. ben, lunger og hjernen og danne dattersvulster (metastaser).

Hvem får sykdommen?

Leverkreft rammer menn over dobbelt så ofte som kvinner. Sykdommen forekommer vanligvis hos personer over 40 år.

Hva er årsaken til leverkreft?

Leverkreft er en av de få kreftformene med veldefinerte, vesentlige risikofaktorer.

Leverbetennelse forårsaket av hepatitt C-virus er sammen med alkoholmisbruk den viktigste risikofaktoren i Vesten.


Risikoen for å bli rammet av leverkrefter større hos personer med:

  • Skrumplever (levercirrhose). Risikoen er større hvis skrumpleveren skyldes leverbetennelse (hepatitt) forårsaket av virus type B eller C.

  • Diabetes mellitus type 1

  • Høyt alkoholforbruk

  • Overvekt

  • Røyking

  • Visse kjemikalier

  • Ioniserende stråling.

Symptomer

Over 80 prosent av pasientene med leverkreft er på forhånd rammet av skrumplever (levercirrhose) og har ofte symptomer på denne sykdommen. Typiske symptomer på leverkreft kan være smerter under høyre ribbensbue, dårlig appetitt, vekttap og lett feber. Leverkreft skal særlig mistenkes hvis en pasient med skrumplever får en rask og uventet forværring av sin tilstand.

Undersøkelser

Ved mistanke om leverkreft foretas først og fremst skanning av leveren, og det tas blodprøver. Resultatene av dette gjør det mulig å stille diagnosen hos over 80 prosent av pasientene. I resten av tilfellene er det nødvendig å ta ut en vevsprøve (biopsi), som blir undersøkt i mikroskop.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Du må begrense ditt alkoholforbruk. Unngå å røyke og unngå overvekt. Kronisk infeksjon med særlig hepatitt C-virus er en viktig faktor. Smitte med dette viruset skjer særlig ved deling av nåler ved stoffmisbruk eller ved tatovering - særlig i utlandet.


Operasjon

Operasjon brukes når sykdommen er begrenset til leveren. Kirurgisk fjerning av svulsten kan kun gjennomføres når den tilbakeværende delen av leveren kan sikre tilstrekkelig leverfunksjon. Hos pasienter med skrumplever har leveren ofte svært begrenset funksjon, og operasjon er ikke mulig, da det etter operasjon er altfor stor risiko for at leveren ikke lenger kan fungere.

Transplantasjon av en ny lever kan hos noen få pasienter være et alternativ til fjerning av svulsten, men det er en svært komplisert behandling.

Hvis operasjon ikke er mulig, kan andre former for lokal behandling være aktuelt. Legen kan injisere stoffer direkte inn i kreftsvulsten eller behandle svulsten med varme eller kulde.


Strålebehandling

Stråleterapi er ikke dokumentert å være effektiv mot leverkreft med mindre det dreier seg om lindrende (palliativ) behandling mot symptomer fra metastaser (dattersvulster), f.eks. smerter fra metastaser i knoklene.


Kjemoterapi

Kjemoterapi er ikke effektivt mot leverkreft, med mindre et dreier seg om lokal behandling. Til denne behandlingen brukes celledrepende midler som cisplatin og doksorubicin.

Hvis sykdommen enten er svært fremskreden i leveren, eller det er metastaser (dattersvulster) i andre organer, er lokal behandling ikke hensiktsmessig. I disse situasjonene anvendes legemidlet sorafenib. Sorafenib er ikke et helbredende middel, men denne behandlingen kan i perioder stoppe utvikling av sykdommen og forlenge pasientens liv.

Spesielle forhold hos barn

Behandling av leverkreft hos barn er grunnleggende den samme som hos voksne.

Sist revidert: 07.10.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.