Legemiddelmisbruk

Hva er legemiddelmisbruk?

Hvis man tar medisin for å oppnå en rusvirkning eller for å få problemene på avstand, er det misbruk av medisin. De vanligste formene for legemiddelmisbruk er misbruk av morfinpreparater og benzodiazepiner. Man er avhengig når man har en uttalt trang til stoffene, når de inntar en vesentlig plass i hverdagen, eller når man får ubehagelige abstinenssymptomer når man forsøker å slutte.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet av et legemiddelmisbruk varierer, men som regel er det gode perioder hvor misbruket er under kontroll, og andre perioder hvor misbruket er ute av kontroll. Er det først utviklet avhengighet, er forløpet langvarig og vil være preget av mange følgetilstander med dårlig helse, nedsatt arbeidsevne og dårlig økonomi.

Hva er årsaken til legemiddelmisbruk?

Hvis man regelmessig inntar store mengder medisin, f.eks. beroligende eller smertestillende legemidler, kan man bli avhengig. Psykiske lidelser og belastende livsvilkår kan også medvirke til å utvikle et misbruk. Noen mennesker utvikler et misbruk fordi de tidligere har fått medisin som ledd i behandlingen av en sykdom, hvor de fikk en behagelig rusvirkning.

Symptomer

Avhengighet viser seg ved at man har en sterk trang til å innta midlene, og tilsidesetter andre forhold i hverdagen for å innta stoffet. Hvis man forsøker å slutte får man symptomer fra kroppen, f.eks. uro, svettetendens, smerter i magen - såkalte abstinenssymptomer. Ettersom misbruket utvikler seg, må man ta en større mengde av stoffet for å oppnå en rus.

Undersøkelser

En grundig psykiatrisk vurdering og en generell helseundersøkelse, for at legen skal kunne stille diagnosen og vurdere følgene av misbruket.

Behandling

Behandlingen omfatter medisin, samtaleterapi og forskjellige former for sosial støtte og rehabilitering. Medisinsk behandling kan sjelden stå alene. Nedtrapping og forebyggende behandling med medisin bør være et ledd i en samlet misbruksbehandling som tar tak i medisinske, psykologiske og sosiale problemer.

Legemidler som anvendes i forbindelse med avvenning, skal forhindre at man får abstinenssymptomer, og forebygge at man får tilbakefall.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.