Kontakteksem

Hva er kontakteksem?

Bilde av kronisk håndeksem» Vis større bildeBilde av kontakteksem» Vis større bildeBetegnelsen eksem (dermatitis) dekker generelt kløende, røde, skjellende, eventuelt væskende hudforandringer - uansett årsaken til dem. Kontakteksem adskiller seg fra astmaeksem ved at det særlig blir utløst av stoffer som direkte påvirker huden.

Hvordan forløper sykdommen?

Akutt eksem kan roe seg etter få dager, avhengig av hvordan det blir behandlet, og av om huden fortsatt blir utsatt for stoffene som fremkaller eksemet. En del eksemer blir kroniske, og kan vare i mange år.

Det er avgjørende for forløpet at du kan unngå kontakt med de stoffene som forårsaker eksemet. Det gjelder både for irritative (ikke-allergiske) og for allergiske eksemer.

Tørrhet og rifter i huden gir risiko for betennelse, men man kan forebygge disse lidelsene ved omhyggelig hudpleie, og ved å være oppmerksom på hva som belaster huden. Betennelse i huden kan forverre et eksem.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få eksem hvis de blir utsatt for stoffer som fremkaller eksem, men det er stor forskjell på hvor lett man får eksem. Allergisk eksem opptrer særlig hos yngre kvinner, mens irritativt (dvs. ikke-allergisk) eksem særlig rammer yngre generelt. Har du astmaeksem, har du større risiko for å få et irritativt eksem - særlig på hendene. Miljø og yrke har også stor innflytelse på om du får eksem.

Hva er årsaken til kontakteksem?

Kontakteksem opptrer i to hovedgrupper:

  • Irritativt kontakteksem, hvor pasienten ikke har allergi, men hvor huden er eller har vært utsatt for irritative stoffer.

  • Allergisk kontakteksem, hvor pasienten har allergi overfor et eller flere stoffer som huden er eller har vært utsatt for.

Irritative eksemer er vanligere enn allergiske eksemer. En kombinasjon av lys og et eksemfremkallende stoff kan være årsak til enten et irritativt eller et allergisk lys-/kontakteksem. Visse matvarer og gummiprodukter, f.eks. latekshansker, kan utløse irritativ eller allergisk kontakt-elveblest (kontakt-urticaria), hvis de kommer i kontakt med huden.

Symptomer

Omkring 80% av alle kontakteksemer sitter på hendene, men kontakteksem kan sitte overalt på kroppen - også på steder hvor huden ikke har hatt direkte kontakt med stoffet som fremkaller eksemet. Både styrken og symptomene på et akutt tilfelle av eksem kan variere fra en lett rødme, avskalling, små vannblemmer og kløe på en enkelt finger, til store røde, skjellende, væskende forandringer over store områder av huden. Akutt eksem kan tilheles fullstendig, men i en del tilfeller blir det til et kronisk eksem, hvor huden blir preget av tørrhet, sprekker og avskalling.

Undersøkelser

Har du et langvarig eksem, kan du bli undersøkt for allergi. Hos hudlegen kan du få gjennomført en lappe-test: Legen setter plastre med en rekke stoffer (allergener) på ryggen din. Plastrene skal fjernes etter to døgn, og deretter ser legen om huden har reagert på noen av stoffene.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Unngå så langt det er mulig å utsette deg for irritative og allergifremkallende stoffer, både hjemme og på arbeidsplassen.


Medisinsk behandling:

Akutt eksem skal behandles med binyrebarkhormoner (svake og middelsterkt virkende), eventuelt kombinert med midler mot infeksjon. Kronisk eksem skal i større grad behandles med bløtgjørende hudmidler og fuktighetskremer.

Sist revidert: 12.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.