Kolikk hos spedbarn

Hva er kolikk hos spedbarn?

Man snakker om kolikk når et spedbarn - daglig eller nesten daglig og ofte på samme tidspunkt av døgnet - gråter utrøstelig i flere timer. Man vet ikke hvorfor barnet gråter, men man tror at det skyldes magesmerter, da barnet trekker benene opp under seg og knytter hendene.

Hvordan forløper sykdommen?

Symptomene starter i løpet av barnets første levemåned, og går over av seg selv når barnet er omkring 3 måneder gammelt. Det er derfor tilstanden også kalles tremåneders-kolikk.

Hvem får sykdommen?

Opptil 15% av alle spedbarn har perioder med kolikk.

Hva er årsaken til kolikk hos spedbarn?

Det finnes mange teorier, men årsaken til kolikk er ukjent. Man har kalt det kolikk, fordi man mente at smertene stammet fra kramper i tarmene. Noen mener at symptomene skyldes morens inntak av kumelk. Andre mener at kolikk kan behandles hos kiropraktor.

Symptomer

Kolikkanfall kommer typisk i løpet av de første 3-4 ukene av barnets levetid. Under anfall skriker barnet høylydt i noen timer, det er helt utrøstelig, og det er typisk at anfallene opptrer på samme tidspunkt, oftest 1-2 ganger i døgnet. Under anfall trekker barnet føttene opp under seg. Avføringen er som regel helt normal, og barnet har ikke feber.

Undersøkelser

Det finnes ingen undersøkelser som kan vise at barnet lider av kolikk, men det er viktig at man ikke overser andre sykdommer, herunder tarmslyng pga. inneklemt brokk.

Behandling

Da man ikke kjenner årsaken, finnes det heller ingen effektiv behandling som virker hos alle. Det hjelper normalt ikke at moren holder seg fra melkeprodukter, og behandling hos kiropraktor har ikke vist noen sikker effekt. Der er imidlertid mange gode råd til foreldre med barn med kolikk.

Barn med kolikk faller ofte litt mer til ro hvis de blir båret omkring på armen og merker varmen fra den voksnes kropp. Det hjelper som regel også å vugge dem litt fram og tilbake i vuggen. Massasje av barnets mage kan også hjelpe på symptomene. Når man masserer, bør man føre hånden rundt med klokken, fordi det er den veien tarminnholdet beveger seg i tykktarmen inne i barnets mage, og ved massasjen stimulerer man barnet til å kvitte seg med tarmluften.

Det finnes ingen legemidler som har vist seg å ha overbevisende effekt mot kolikk. Man kan forsøke med simetikon, som har en skumdempende virkning på tarminnholdet. Legemidlet opptas ikke fra tarmen og påvirker ikke organismen.

Spesielle forhold hos barn

Sykdommen opptrer kun hos spedbarn.

Sist revidert: 26.06.2018



Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.