Japansk encefalitt

Hva er japansk encefalitt?

Japansk encefalitt er en virusinfeksjon som kan ramme hjerne og hjernehinner.

Hvordan forløper sykdommen?

Kun ca. 1 av 100 som smittes med virus utvikler symptomer. Til gjengjeld er sykdommen hos disse ofte alvorlig. En tredjedel av voksne vil dø av sykdommen, og blant de overlevende vil halvparten ha følgesykdommer i hjernen.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen finnes kun i Asia, og særlig i Sørøst-Asia, Kina og India. I Vietnam og Thailand er sykdommen mest alminnelig fra mai til oktober, den mest regnfulle perioden. Sykdommen er mest vanlig i landlige områder. Det antas å være 50 000 tilfeller i året i Asia, men det er svært sjelden at turister rammes.

Hva er årsaken til japansk encefalitt?

Japansk encefalitt skyldes smitte med virus fra flavivirus-familien.

Symptomer

Vanligvis får den smittede ingen symptomer. Hos de som utvikler japansk encefalitt sees kraftig hodepine, feber, svekket bevissthet, og etter hvert lammelse og kramper.

Undersøkelser

Det tas blodprøver og en lumbalpunktur, hvor det med en tynn nål tas ut ryggmargsvæske (cerobrospinalvæske) til undersøkelse på laboratoriet. Ved encefalitt kan det påvises et abnormt høyt celletall og en økt proteinmengde cerebrospinalvæsken. Man kan også påvise viruset som som er årsak til sykdommen. For å vurdere sykdommens utbredelse gjøres også en skanning av hjernen (MR-skanning).

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Det viktigste er å unngå myggstikk; Ta på klær med lange ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler, og sov med myggnett over sengen. Det beste er å bruke myggnett som er sprayet med insektgift (impregnert). Husk at den myggen som overfører smittet også stikker om dagen. Hvis du skal oppholde deg i mer enn 4 uker i områder med japansk encefalitt, anbefales vaksinasjon. Det gis 2 doser med 4 ukers mellomrom, og en tredje dose etter 12-24 måneder hvis det fortsatt er risiko. Deretter anses vaksinen å holde i 10 år.


Medisinsk behandling:

Det er ingen medisinsk behandling som virker mot viruset som gir japansk encefalitt.

Spesielle forhold hos barn

I lokalbefolkningen er det oftest barn som blir smittet. Blant reisende er det ikke flere barn enn voksne som får japansk encefalitt.

Smitteveier

Viruset finnes normalt hos dyr, særlig griser og vannfugler. Overføres fra dyr til mennesker via mygg (Culex), hvorav noen, i motsetning til malariamyggen, også stikker om dagen. Smitte skjer ikke direkte fra menneske til menneske. Smitte skjer oftest i landlige områder, men kan også skje i byenes slumområder.

Sist revidert: 09.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.