Influensa

Hva er influensa?

Influensa er en smittsom virusinfeksjon som oftest kommer i vinterhalvåret - av og til i epidemier hvor mange blir syke. Hvis epidemien rammer over hele verden, snakker man om en pandemi.

Hvordan forløper sykdommen?

Man blir syk noen dager etter at man er blitt smittet. Influensa varer som regel i cirka 1 uke, og man blir helt frisk etterpå. I sjeldne tilfeller kan man være svekket under influensatilfellet, slik at man er blitt mer mottagelig for andre og mer alvorlige infeksjoner, f.eks. lungebetennelse og meningitt. Hvert år er det personer som dør når det er influensasesong. Det er særlig eldre og personer med kroniske sykdommer.

Personer med risikofaktorer som kronisk lunge- eller hjertesykdom, diabetes, graviditet, alvorlig overvekt, eller sykdommer eller medisinsk behandling som senker immunforsvaret, risikerer et mer alvorlig forløp.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få influensa.

Hva er årsaken til influensa?

Det finnes flere typer av sesonginfluensa, men influensa A-virus og influensa B-virus er dem vi kjenner fra epidemiene i vinterhalvåret. De nye typene influensa-virus oppstår ofte i Asia, og blir derfra raskt spredt til resten av verden.

Om våren vurderer helsemyndighetene hvilke virus som er i aktivitet i Asia, og ut i fra det sammensettes årets influensavaksine. Det er derfor ofte forskjell på innholdet i vaksinen fra år til år.

Influensavirus betegnes, utover A eller B, med et H (hemagglutinin) og et tall, samt N (neuraminidase) og et tall, f.eks. influensa A, H1N1. Nye virus oppstår f.eks. når en gris samtidig er smittet med grise-, menneske- og fugleinfluensa. De forskjellige influensavirusene som er i grisens celler samtidig, kan utveksle egenskaper slik at det oppstår et nytt virus. Dette var tilfellet med «svineinfluensaen» (H1N1-influensa), som nylig var et nytt virus som hovedparten av verdens befolkning ikke hadde møtt enda. Mange personer over 50 år hadde dog hatt infeksjon med dette eller et lignende virus tidligere, og hadde dermed noe beskyttelse mot H1N1-influensaen.

Symptomer

Symptomene er:

Undersøkelser

Normalt foretar legen ingen undersøkelse, men du kan få tatt en slimprøve fra nesen eller svelget, som legen sender til undersøkelse for å finne ut om du har type A- eller B-influensa eller en tredje type.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Når du har influensa bør du holde deg hjemme, både fordi du trenger det, og for at du ikke skal smitte andre. Drikk rikelig med væske - varme drikker kan lindre i halsen.

Du kan la deg vaksinere mot influensa. Hver høst selges vaksine som med stor sannsynlighet beskytter mot den typen av sesonginfluensa som man forventer vil komme. Du må ta vaksinen om høsten for at vaksinasjonen kan virke hele vintersesongen, hvor risikoen for å få influensa er størst. Vaksinen er effektiv 2-3 uker etter vaksinasjon, men gir ikke fullstendig beskyttelse for alle, og den virker kun i 1 år. Derfor må du ta ny vaksine hvert år, hvis du ønsker å være beskyttet.

Folkehelseinstituttet anbefaler følgende risikogrupper å vaksinere seg:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)

 • Barn og voksne med:

  • Diabetes mellitus, type 1 og 2

  • Kronisk luftveissykdom

  • Kronisk hjerte-/karsykdom

  • Kronisk leversvikt

  • Kronisk nyresvikt

  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • Nedsatt infeksjonsforsvar

  • Betydelig fedme (BMI over 40)

I tillegg til risikogruppene anbefales det at helsepersonell som har pasientkontakt tar vaksinen. Disse er i stor grad utsatt for smitte, og kan også utgjøre en betydelig smittekilde for pasienter dersom de selv blir smittet.


Medisinsk behandling:

 • Smertestillende midler får deg til å føle deg bedre.

 • Oseltamivir kan avkorte influensaforløpet med en dags tid, hvis det gis raskt etter at symptomene er begynt.

Spesielle forhold hos barn

Barn er mer utsatt for å få influensa enn voksne, og de kan som voksne få høy feber. Det er viktig at et barn med høy feber ikke pakkes inn i tepper og dyner. Et barn med høy feber må drikke mye væske.

Smitteveier

Influensa smitter ved at en person med influensa hoster eller nyser i nærheten av deg. En annen måte er at du berører f.eks. et bord som den syke nettopp har hostet eller nyst på, og du deretter gnir deg i øynene eller piller deg i nesen. Influensa smitter lett.

Sist revidert: 18.03.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.