Hudkreft

Hva er hudkreft?

Bilde av plateepitelkreft på leppe» Vis større bildeBilde av plateepitelkreft på hake» Vis større bildeBilde av basalcellekreft ved øye» Vis større bildeHudkreft finnes i to former, som er forskjellig fra melanom, nemlig basalcellekreft og plateepitelkreft. Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Basalcellekreft:

Det går ofte måneder eller år fra de første tegn viser seg, ofte i form av et lite sår eller knute i huden, til pasienten går til lege. Denne typen hudkreft vokser meget langsomt, og sprer seg ikke til andre deler av kroppen. Det er en fredelig form for kreft, som i de fleste tilfeller lett lar seg behandle, uten at det kommer tilbakefall. Hvis basalcellekreften sitter nær brusk, f.eks. på nesen eller nær knoklene, f.eks. i øyeomgivelsene, må man være ekstra oppmerksom, idet kreften da ubehandlet kan vokse ned i underliggende brusk eller knokkel.

Plateepitelkreft:

Plateepitelkreft vokser raskere enn basalcellekreft. Den vokser ned i lærhuden, og det oppstår et sår eller en knute i huden. I sjeldne tilfeller kan den spre seg til lymfeknuter som finnes i nærheten. Det er derfor viktig at plateepitelkreft behandles hurtig, og fjernes helt ved en operasjon. Det er hvert år noen pasienter som dør av denne krefttypen.

Hvem får sykdommen?

Antall tilfeller av hudkreft har økt de siste 50 årene, og er nå den hyppigste kreftformen hos menn, og den nest hyppigste hos kvinner. For begge typer hudkreft gjelder at de overveiende rammer mennesker over 65 år. Hvis du først har fått en hudkreft, er det økt risiko for å få enda et tilfelle. Hvis man har nedsatt immunforsvar, er det økt risiko for å få plateepitelkreft.

Hva er årsaken til hudkreft?

Soling og bruk av solarium er den vesentligste årsaken til utvikling av hudkreft. Man tror at 80-85% av alle hudkrefttilfeller skyldes langvarig utsettelse for ultrafiolette stråler i sollyset. For plateepitelkreft kan et normalt fungerende immunforsvar være med på å forhindre at kreften utvikler seg.

Symptomer

Basalcellekreft

De første forandringene er ofte små bleke eller svakt røde knopper som flyter sammen og danner en liten knute. I midten oppstår et sår som ikke vil gro, men som i perioder dekkes av en tørr sårskorpe. En annen type viser seg ved en eksemlignende flekk som er rød, og som flasser. Basalcellekreft vokser svært langsomt, og sprer seg aldri til lymfeknuter eller andre organer. Basalcellekreft oppstår ofte i ansiktet, spesielt på nesen eller ytre øre, hvor solpåvirkningen har vært mest uttalt.


Plateepitelkreft

Plateepitelkreft viser seg ofte ved at det oppstår et sår som ikke vil gro. Det kan samtidig dannes en knute i huden eller et dypere sår. Denne typen hudkreft vokser relativt hurtig, og det er en liten risiko (2-4%) for at kreftceller sprer seg til nærliggende lymfeknuter. Plateepitelkreft sees hyppigst i ansiktet og på leppene, men kan oppstå andre steder på kroppen. Det er karakteristisk at mange personer med plateepitelkreft har solskadet hud i omgivelsene i form av vekslende pigmentforandringer (mørke eller lyse flekker), solfregner eller forhorninger (solkeratoser) i huden.

Undersøkelser

Hvis legen har mistanke om at du har hudkreft, vil du bli henvist til en hudlege eller plastikkirurg. Her vil man ta en prøve fra området, eller svulsten vil bli fjernet. Det fjernede vevet vil bli undersøkt i et mikroskop for å se hvor stor svulsten er og hvor dypt ned i huden svulsten har nådd. Dessuten vil du bli undersøkt for eventuell spredning til lymfeknuter eller andre organer.

Behandling

Basalcellekreft:

De fleste tilfeller fjernes ved avskrapning i kombinasjon med lett avbrenning, etter at huden er blitt lokalbedøvet. Inngrepet er enkelt, hurtig utført og effektivt, når det utføres hos hudleger som har god erfaring med denne behandlingen. Ved inngrepet oppstår et sår som gror i løpet av noen uker, ev. med et lyst arr. Hvis hudkreften sitter ved nesen eller i øyeomgivelsene, kan man velge å fjerne hudkreften enten ved operasjon eller ved å røntgenbestråle området. Ved en annen type behandling påføres huden en salve som inneholder metylaminolevulinat, og etter 2 timer belyses området med rødt lys. Deretter forsvinner hudkreftcellene, og det ser ut som om det kosmetiske resultatet med denne behandlingen er bedre enn etter operasjon. Imiquimod krem kan brukes mot basalcellekreft. Det påsmøres ved sengetid 5 ganger ukentlig, og skal sitte på huden i 8 timer.


Plateepitelkreft:

Denne typen hudkreft fjernes ofte ved operasjon. På denne måten sikrer man seg at det ikke etterlates kreftceller, som kan spre seg til lymfeknutene. Hurtig behandling er avgjørende for godt resultat. I sjeldne tilfeller kan man velge å behandle med røntgenstråler. Etter behandling av hudkreft vil du ofte måtte gå til kontroll i noen år, for å overvåke eventuelt tilbakefall eller nye hudkreftelementer andre steder på kroppen.

Sist revidert: 12.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.