Kløe i huden

Hva er kløe i huden?

Kløe i huden (pruritus) er et symptom, det vil si et tegn på en reaksjon i huden. Kløe i huden kan opptre begrenset til et enkelt eller flere områder, men det kan også klø over hele kroppen.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet og varigheten av lidelsen avhenger helt av hva som har utløst den.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få kløe i huden.

Hva er årsaken til kløe i huden?

Kløe i huden skyldes stimulering av sansenerver i huden. Kløen kan oppstå av mange forskjellige årsaker. Årsakene kan oppdeles i to grupper: de som kommer utenfra, og de som kommer innenfra. Men av og til vet man ikke hva årsaken er.

Årsaker utenfra:

  • Nikkel, parfyme, gummi m.m. ved allergisk kontakteksem. Vann, såpe, smøreoljer m.m. ved irritativt kontakteksem.

  • Medisin. De fleste legemidler (også naturlegemidler) kan gi kløe på grunn av en allergisk reaksjon. Det kan komme både etter kort og lang tids bruk av medisinen.

  • Matvarer, f.eks. frukt, nøtter m.m.

  • Insektstikk/bitt, f.eks. mygg, bier, veps, brems, maur m.m.

  • Midd, f.eks. skabb.

Årsaker innenfra:
  • Astma-eksem

  • Mange andre hudsykdommer. Tørrhet i huden kan av og til være eneste årsak til hudkløen. Dette er spesielt et problem hos eldre.

  • Medisinske sykdommer, f.eks. nyresykdommer, skrumplever, gallesveissykdommer, lymfekjertelsykdommer, blodsykdommer (f.eks. jernmangel) og stoffskiftesykdommer (f.eks. diabetes).

Symptomer

Kløe i huden er sjelden eneste symptom. Som regel opptrer det sammen med elveblest eller tørrhet.

Undersøkelser

I noen tilfeller er det opplagt hva hudkløen skyldes; men i andre tilfeller er det nødvendig at du blir undersøkt for allergi og andre sykdommer.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Har du tørr hud, sørg for å smøre deg grundig med fet krem uten parfyme.


Medisinsk behandling:

Behandlingen av hudkløe skal først og fremst rettes mot tilgrunnliggende sykdom. Antihistaminer virker i visse tilfeller. Binyrebarkhormoner motvirker betennelsesreaksjonen i huden, og demper derfor også kløen. Lokalbedøvende hudmidler kan ha en viss virkning.

Sist revidert: 18.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.