Høyt stoffskifte

Hva er høyt stoffskifte?

Høyt stoffskifte (tyreotoksikose, hypertyreoidisme) kalles også Basedows sykdom eller Graves sykdom. Det er en tilstand hvor skjoldkjertelen danner for mye av det ene eller begge stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3).

Ved Graves sykdom er skjoldkjertelen ensartet. Ved knutestruma, som sees hos ca. halvparten av pasientene med forhøyet stoffskifte, er skjoldkjertelen ujevn og knudrete. Særlig eldre har knutestruma ved for høyt stoffskifte.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen kan forløpe over måneder, men som regel varer den i flere år. Sykdommen medfører økt sykelighet og noe økt dødelighet, men dette nedsettes ved behandling.

Hvem får sykdommen?

Kvinner rammes 5-10 ganger oftere enn menn. Sykdommen finnes i alle aldersgrupper, men sjelden før 20-årsalderen. Graves sykdom sees hyppigst i 35-55-årsalderen, mens knutestruma er vanligst etter 50-årsalderen.

Hva er årsaken til høyt stoffskifte?

Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av de to stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Det økte innholdet i blodet kan enten skyldes økt frigivelse av hormoner pga. infeksjon (oftest med virus) i skjoldkjertelen, eller økt dannelse av disse hormonene i kjertelen. Utvikling av høyt stoffskifte skyldes et samspill mellom arvelige forhold og miljøfaktorer, hvor røyking og for høyt eller lavt inntak av jod er de viktigste.

Symptomer

Bilde av fremstående øyne» Vis større bildeSymptomene på høyt stoffskifte er:

  • Indre uro

  • Tretthet

  • Svettetendens

  • Skjelvende hender

  • Hjertebank, ev. uregelmessig puls

  • Vekttap

Andre symptomer er hyppige, løse avføringer, menstruasjonsforstyrrelser og problemer med å konsentrere seg. Enkelte får påvirkning av øynene med fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn (Basedows øyesykdom, eksoftalmus). Struma forekommer særlig hos eldre.

Undersøkelser

Hvis legen har mistanke om at du har høyt stoffskifte, tas en blodprøve, og innholdet av stoffskiftehormoner måles. Dessuten foretas ofte skanning av skjoldkjertelen, enten ved hjelp av ultralyd, eller etter at du har fått injisert et radioaktivt merket sporstoff i en blodåre (scintigrafi).

Behandling

Det er tre mulige behandlinger:

  • Medisinsk behandling med tabletter. Disse tablettene hemmer dannelsen av hormoner i skjoldkjertelen. 5-10 av 100 pasienter får bivirkninger. Hvis du får feber, vondt i halsen, blærekatarr, hudutslett eller leddsmerter, må du søke lege. Førstevalgsbehandling er preparater som inneholder tiamazol eller karbimazol på grunn av færre bivirkninger enn propyltiouracil.

  • Operasjon, som oftest etter tablettbehandling.

  • Behandling med radioaktivt jod, som oftest etter tablettbehandling.

Betablokkere, spesielt den ikke-selektive betablokkeren propranolol, brukes ofte som behandling for å dempe symptomene inntil stoffskiftet er blitt normalt. De hjelper spesielt ved å minske symptomer som indre uro, svettetendens og hjertebank.


Graviditet: Du kan bli gravid selv om du får behandling med tabletter for høyt stoffskifte. Du kan også amme uten risiko for barnet. Man tilrår hyppig kontroll hos spesialist, da normalt stoffskifte er avgjørende for fosterets utvikling og for morens trivsel.

Du må ikke bli gravid de første 4 månedene etter behandling med radioaktivt jod. Denne behandlingen må heller ikke gis til gravide eller ammende.

Spesielle forhold hos barn

Propyltiouracil frarådes hos barn pga. økt risiko for påvirkning av leveren og leversvikt.

Sist revidert: 13.01.2022Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.