Hoste

Hva er hoste?

Hoste er en meget kraftig og voldsom utånding, hvor man med stor kraft slynger slim og fremmedlegemer fra luftveiene opp i munnen og eventuelt ut i omgivelsene. Hosterefleksen er en viktig refleks, som kan utløses ved at noe irriterer følelegemene som vi har i luftveiene, men også f.eks. i øregangene, lungehinnen og spiserøret. Irritasjonen sender signaler til hostesenteret i hjernestammen, som så utløser et hosteanfall. Hoste betraktes ikke som en selvstendig sykdom, men som et symptom som kan ha mange forskjellige årsaker.

Hvordan forløper sykdommen?

Alle mennesker hoster litt en gang imellom, uten at vi oppfatter det som unormalt. Først når hosten blir mer vedvarende og trekker ut i uker eller måneder, oppfatter vi den som sykelig.

Ved infeksjoner i luftveiene er det vanlig at man hoster i noen uker. Røykere har ofte en mer eller mindre permanent hoste som følge av vedvarende irritasjonstilstand i luftveiene (kronisk bronkitt), men også ikke-røykere kan ha kronisk hoste.

Normalt er hoste ikke farlig, men kraftig og langvarig hoste kan gi ømhet i brystkassen, og noen ganger resultere i at man besvimer eller får brudd på ribbena. Hos kvinner kan voldsomme hosteanfall utløse urininkontinens.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få hoste, men generelt er det ofte røykere som får kronisk hoste.

Hva er årsaken til hoste?

Hoste er det vanligste symptomet ved lungesykdommer, men hoste kan også skyldes andre sykdommer. Generelt er de hyppigste årsakene til hoste:

I en del tilfeller kan man ikke finne årsaken til hosten.

Symptomer

Hosten kan være uten oppspytt, det vil si tørr, eller medføre oppspytt av slim fra lungene. Ved kikhoste har barn hosteanfall med støyende (kikende) innånding. Slimet som hostes opp av lungene kan være klart, pussholdig (gul-grønt) eller inneholde blod.

Undersøkelser

Hoste i 3-4 uker i forbindelse med en infeksjon i de øvre luftveiene krever ingen særlige undersøkelser. Man bør gå til lege hvis hosten fortsetter i mer enn 4 uker uten noen påviselig grunn. Hvis man har kols og merker en forandring i sine hostevaner, bør man også gå til lege. Man skal alltid kontakte lege hvis man hoster opp blod.

Relevante undersøkelser ved kronisk eller uforklarlig hoste kan være:

  • Alminnelig undersøkelse hvor legen lytter på lungene med et stetoskop

  • Røntgen av lungene

  • Undersøkelse for bakterier i slimet man hoster opp

  • Måling av lungefunksjon

  • Computerskanning av lungene (CT-skanning)

  • Kikkhullsundersøkelse av luftveiene (bronkoskopi)

  • Blodprøver som blir undersøkt for en infeksjon

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Behandlingen avhenger av årsaken til hosten. Da røyking er den mest alminnelige årsaken til kronisk hoste, bør du slutte å røyke. Det er også viktig at du så langt det er mulig unngår støv, røyk og skadelig damp - både på arbeidsplassen og i hjemmet.


Medisinsk behandling:

Hos barn skyldes kronisk hoste svært ofte astma, og krever derfor astmamedisin.

Ved hoste forårsaket av en lungeinfeksjon kan det være behov for antibiotika, hvis infeksjonen skyldes bakterier.

Ved hoste forårsaket av virusinfeksjon, kan hostemedisin i form av slimløsende hostemidler noen ganger virke lindrende.

Hostestillende midler kan brukes ved tørr irriterende hoste som forstyrrer nattesøvnen (vanlig i etterkant av en luftveisinfeksjon med virus). Disse midlene er mindre egnet hvis det er slim i luftveiene, fordi hostestillende midler gjør det vanskeligere for deg å hoste opp slimet.

Sist revidert: 11.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.