Hjertestans

Hva er hjertestans?

Hjertestans vil si at hjertet plutselig slutter å pumpe blod rundt i kroppen.

Hvordan forløper sykdommen?

Hjertestans inntrer plutselig. Pasienten faller bevisstløs om med unormal eller ingen pust. Pasienten dør innen få minutter hvis man ikke starter hjerte-lungeredning for å holde blodsirkulasjonen og åndedrettet i gang.

Hvis pasienten har hatt hjertestans i lengre tid uten hjerte-lungeredning, kan det komme alvorlige hjerneskader.

Tidlig hjerte-lungeredning (hjertemassasje, kunstig åndedrett og ev. hjertestarter) kan bety at pasienten kan komme seg fullstendig igjen uten varige mén. Det gjelder også selv om hjerte-lungeredningen har pågått i mer enn 1 time.

Men selv om det gis god og hurtig førstehjelp, er det allikevel en stor del som dør av hjertestans.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få hjertestans, men det er vanligst hos eldre. Dessuten er du mer utsatt for å få hjertestans hvis du røyker, har forhøyet fett- og kolesterolinnhold i blodet, ikke mosjonerer, har diabetes eller forhøyet blodtrykk.

Hva er årsaken til hjertestans?

Det kan være mange årsaker til hjertestans. Den vanligste er:

Andre årsaker er:

  • medfødte hjertesykdommer

  • et fremmedlegeme i luftveiene

  • hjertesvikt

  • forgiftninger, bl.a. ved visse typer medisin

  • alvorlige forstyrrelser i blodets saltinnhold

  • el-ulykker

  • infeksjonssykdommer som påvirker hjertet

  • hjerterytmeforstyrrelser

  • alvorlig nedkjøling av kroppen

  • sjokk i forbindelse med en kraftig overfølsomhetsreaksjon (anafylaktisk sjokk).

 

Symptomer

Pasienter som får hjertestans mister plutselig bevisstheten og faller om eller synker sammen. Pasienten blir blek, får unormal pust eller slutter å puste.

Undersøkelser

Det er avgjørende at man straks sjekker om pasienten puster, for å vurdere om man skal starte hjerte-lungeredning. En hurtig innsats redder liv.

Behandling

Hva kan du gjøre?

Hvis pasienten ikke puster, skal gjenopplivingen straks i gang med hjertemassasje og kunstig åndedrett (30 trykk midt på brystkassen og 2 innblåsninger i munnen). Ring 113, vaktsentralen vil gi råd og veiledning og sender hjelp.

Er det en hjertestarter til rådighet, skal den anvendes - hjertestarteren gir veiledning underveis, og man kan ikke skade pasienten.

Behandlingen må fortsette til ambulansepersonell eller lege kommer og overtar.


Medisinsk behandling:

Til behandling av hjertestans brukes først og fremst adrenalin. I tillegg kan man anvende midler mot hjerterytmeforstyrrelser.

Sist revidert: 26.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.