Encefalitt

Hva er encefalitt?

Encefalitt (hjernebetennelse, encephalitis) er en virusinfeksjon i selve hjernevevet.

Hvordan forløper sykdommen?

Encefalitt begynner ofte med influensalignende symptomer i et par dager, men den kan også begynne helt plutselig. Encefalitt varer ofte flere uker, og er en alvorlig sykdom som krever innleggelse på sykehus. Man kan få varige hjerneskader eller dø av encefalitt.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få encefalitt, men det er en sjelden sykdom.

Hva er årsaken til encefalitt?

Den mest vanlige årsak er herpesvirus, som også kan gi forkjølelsessår og sår på kjønnsorganene. Andre virus kan også gi encefalitt, f.eks. vannkoppevirus, meslingevirus eller kusmavirus. En mer sjelden form overføres med skogflåtten. I utlandet, særlig Asia, finnes andre typer virus, f.eks. kan virus som kan gi japansk encefalitt eller hundegalskap (rabies), også gi encefalitt.

Symptomer

Encefalitt gir hodepine, feber, man blir omtåket, har endret atferd og man kan få lammelser av ansiktsmusklene eller av musklene i armer eller ben. Sjeldent kan man få kramper.

Undersøkelser

Legen vil ta blodprøver og en lumbalpunktur, som er en prøve fra væsken omkring ryggmargen, ofte kalt ryggmargsprøve. I ryggmargsvæsken (cerebrospinalvæsken) vil laboratoriet lete etter hvite blodlegemer og etter virus som har gitt encefalitten. Dessuten foretas en hjernescanning og et såkaldt elektroencefalogram (EEG), hvor man måler de elektriske impulsene fra hjernen.

Behandling

Medisinsk behandling:

Legen vil gi injeksjon i en blodåre med et middel, aciklovir, som virker mot herpesvirus. Hvis undersøkelsene bekrefter at det er herpesvirus som er årsaken til encefalitten, fortsetter behandlingen med aciklovir i minst 2 uker. Man vil også gi smertestillende midler mot hodepinen, og sikre at pasienten får nok væske. Etter en encefalitt kan det være nødvendig med gjenopptrening.


Vaksinasjon:

Man kan vaksinere mot det viruset (TBE-virus), som gir encefalitt fra skogflått. Det fins også en vaksine mot japansk encefalitt som legen vil anbefale deg hvis du skal reise til land hvor denne sykdommen finnes.

Smitteveier

Det er forskjellige smitteveier avhengig av hvilke virus som er årsak til sykdommen. Den vanligste årsak er herpesvirus. Andre typer virus, f.eks. vannkoppevirus, kan være årsak til encefalitt, og deres smitteveier er annerledes enn for herpesvirus. Man vet ikke hvorfor virus gir anledning til encefalitt i stedet for de vanlige sykdommer som f.eks. forkjølelsessår, sår på kjønnsorganene eller vannkopper. For herpesvirus og vannkoppevirus skyldes det antagelig en oppblussing av virus som har ligget «sovende» i nervecellene siden den opprinnelige infeksjonen. Et tredje virus smitter ved at man får en skogflått på seg. Den kan ha borrelia i seg, men den også ha et virus, TBE-virus, som gir encefalitt.

Sist revidert: 16.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.