Helvetesild

Hva er helvetesild?

Bilde av helvetesild» Vis større bildeHelvetesild (herpes zoster) er en virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen begynner oftest med smerter i et hudområde i den ene halvdelen av kroppen. Etter 2-4 dager kommer rødme og blemmer, som utvikler seg til skorper, som faller av i løpet av få uker. Ved utbrudd i ansiktet kan også øyet eller munnslimhinnen angripes. Hos de fleste forsvinner smertene igjen, men hos noen er det smerter i lengre tid, eller en overfølsomhet i huden hvor helvetesilden satt.

Hvem får sykdommen?

Alle som har hatt vannkopper, kan få helvetesild. Helvetesild sees med stigende hyppighet med alderen. Pasienter med sykdommer som gir nedsatt immunforsvar, f.eks. kreftsykdommer eller aids, har større risiko for å få helvetesild. Man kan få helvetesild flere ganger.

Hva er årsaken til helvetesild?

Årsaken er at vannkoppevirus, etter overstått vannkoppinfeksjon i barndommen, ligger i nerveknuter uten å gi symptomer. Virus kan aktiveres i en periode med nedsatt immunforsvar og vandre langs nervebanene til områder av huden. Helvetesild kan smitte personer som ikke har hatt vannkopper, og gi dem vannkoppinfeksjon hvis de tar på utbruddet av helvetesild. Det er vannkoppevirus i blemmene.

Symptomer

Helvetesild gir smerter hos barn og unge, som regel lette, men smertene er verst hos eldre. Hos eldre kan det være jagende, brennende og sviende smerter i det angrepne hudområdet i over 1 måned etter utbruddet. Disse smertene opptrer hyppigere ved helvetesild i ansiktet. Spesielt fryktet er helvetesild i ansiktet, hvor det er risiko for at virusinfeksjonen rammer øyets hornhinne, så det kan oppstå nedsatt syn. Det er derfor viktig å søke lege hurtigst mulig, hvis helvetesilden sitter i ansiktet. I sjeldne tilfeller kan det oppstå forbigående lammelse av musklene, f.eks. rundt munnen eller i en arm eller et ben, hvis utbruddet sitter i disse områdene.

Undersøkelser

Diagnosen stilles lett på det karakteristiske halvsidige utslettet og på smertene. Man kan påvise virus ved skrap fra bunnen av friske blemmer.

Behandling

I lette tilfeller hos yngre er det sjelden nødvendig å behandle sykdommen. Tablettbehandling med herpesmidler forkorter forløpet og reduserer eventuelle smerter etter heling. Hos pasienter med sykdommer som medfører nedsatt immunforsvar, kan det eventuelt velges et herpesmiddel til infusjon. Behandlingen skal startes innen de første 3 døgn etter synlig utbrudd.

Smerter kan lindres med et plaster som indeholder lidokain.

Spesielle forhold hos barn

Hos barn og unge er det kun lette smerter, og etter heling opptrer ikke vedvarende smerter.

Sist revidert: 18.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.