Lumbago

Hva er lumbago?

Lumbago (hekseskudd) er en tilstand med smerter i korsryggen, eventuelt strålende ned til baken og baksiden av lårene.

Hvordan forløper sykdommen?

De aller fleste opplever hurtig bedring, og under 10% vil ha vesentlige plager i ryggen etter 2 måneder. Men de fleste vil med mellomrom oppleve tilbakefall, så det er egentlig snakk om en kronisk tilbakevendende tilstand med vekslende grad av symptomer.

Hvem får sykdommen?

Lumbago rammer hvert år omkring 35% av den voksne befolkningen, og i løpet av livet vil 65-80% få akutt lumbago på et eller annet tidspunkt. Lumbago er hyppigst i 20-55-årsalderen, og det er like mange menn og kvinner som får lumbago.

Hva er årsaken til lumbago?

I de fleste tilfeller kan man ikke ved legeundersøkelse eller skanning finne en egentlig årsak. En fremherskende teori er at det i disse tilfellene er snakk om en oftest forbigående ubalanse i muskel- og bindevevsfunksjonen. I en mindre del av tilfellene kan en mer sikker årsak, f.eks. sammenfallsbrudd eller betennelse i en virvel, forklare symptomene.

Symptomer

Du kan plutselig få smerter i korsryggen, eventuelt etter et løft eller en vridning. Smertene endrer seg over tid og avhengig av din fysiske aktivitet. Hvis du har utstrålende smerter til under knenivå, eventuelt med forverring ved nysing, hosting eller annen bruk av bukmusklene samt med kraft- eller sanseforstyrrelser, bør du kontakte legen. Hvis slike symptomer blir verre, eller hvis det oppstår ledsagende vannlatings- eller avføringsforstyrrelser, må du kontakte en lege omgående. I disse tilfellene kan symptomene skyldes et trykk på en eller flere nerverøtter i korsryggen, vanligvis forårsaket av en skiveprolaps. Lege bør også kontaktes hvis du får feber, vekttap eller andre alvorlige symptomer.

Undersøkelser

Legen kan ved samtale og alminnelig undersøkelse finne ut om det er en akutt lumbago. Hvis legen tror det kan ligge en mer alvorlig sykdom bak symptomene, så vil det bli tatt blodprøver og et røntgenbilde, og ev. vil ryggen bli skannet.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Du må så vidt det er mulig holde deg i gang, og du bør unngå sengeleie utover en eller to dager. Noen vil ha nytte av å legge en ispose (omgitt av et håndkle) på det smertefulle området, andre lindres ved varmebehandling. Dette kan suppleres med vanlige smertestillende midler.

Lidelsen forsvinner oftest av seg selv i løpet av noen dager. Hvis smertene derimot er mer vedholdende, kan intensiv opptrening av fysioterapeut eller manuell behandling av kiropraktor hjelpe i en del tilfeller. Det er viktig å vende tilbake til arbeid så raskt som overhodet mulig. I starten eventuelt på deltid og med avlastning. Det er viktig med god kontakt med arbeidsgiver for å sikre et positivt forløp med gjensidig forståelse.

Sist revidert: 08.10.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.