Galleblærebetennelse

Hva er galleblærebetennelse?

Galleblærebetennelse (cholecystitis) skyldes som regel gallesten.

Galle dannes i leveren og oppbevares i galleblæren, inntil kroppen har bruk for den. Galle består bl.a. av kolesterol, gallesalter og bilirubin. Gallesaltene er viktige for fordøyelsen, da de bryter ned fett i maten. Bilirubin er det fargestoffet som gir avføringen sin brune farge.

Hvordan forløper sykdommen?

Galleblærebetennelse varer i normalt omkring 1 uke. I de fleste tilfeller er det ikke farlig, og det fører kun sjelden til komplikasjoner. Men du kan utvikle blodforgiftning med bakterier, få en byll i galleblæren, eller det kan gå hull på galleblæren.

Hvem får sykdommen?

Galleblærebetennelse er en vanlig sykdom, og risikoen for at få den stiger jo eldre vi blir. Galleblærebetennelse rammer hyppigere kvinner enn menn. I tillegg er det økt risiko hvis du er overvektig, gravid, har diabetes eller tidligere har hatt gallestensanfall. De fleste som får sykdommen, har sten i galleblæren.

Hva er årsaken til galleblærebetennelse?

Betennelsen oppstår fordi en gallesten setter seg fast i galleblærens utløpsgang, slik at galleblæren ikke kan tømme seg. Det fører til en irritasjonstilstand som forverres ved at det oppstår en infeksjon med bakterier i tillegg.

Symptomer

Galleblærebetennelse begynner nesten alltid med et gallestensanfall hvor du har sterke smerter, ofte under høyre ribbenskant. Gallestensanfallet begynner plutselig, og blir verre i løpet av den første timen. Som regel får du kvalme og brekninger, og har vanskeligheterr med å finne roen. Hvis gallestenen ikke passerer, kan det føre til galleblærebetennelse med feber på 38-38,5°C, og smertene vedvarer. Samtidig vil gallefargestoffer (bilirubin) opphopes, og det utvikles gulsott. Opphopningen av gallesalter i huden kan gi kraftig hudkløe.

Undersøkelser

Den viktigste undersøkelsen er en ultralydsundersøkelse av galleblæren. Dessuten vil en se om du har mer av det gule gallefargestoffet i blodet enn normalt.

Behandling

Medisinsk behandling:

Selve gallestenssmertene behandles med smertestillende og betennelsesdempende medisin (NSAID) som injeksjon.


Kirurgisk behandling:

De fleste med galleblærebetennelse får fjernet galleblæren i løpet av få dager ved en kikkhullsoperasjon. Hvis det er gått lengre tid, eller man ikke tåler operasjon, legges det et rør gjennom huden inn i galleblæren slik at gallen kan dreneres ut. Hvis feberen blir over 38,5°, blir du i de fleste tilfeller behandlet med antibiotika.

Sist revidert: 11.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.