Forstørret skjoldkjertel

Hva er forstørret skjoldkjertel?

Skjoldkjertelen sitter foran på halsen og kan normalt hverken sees eller føles. I skjoldkjertelen dannes de to livsviktige stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3). En forstørret skjoldkjertel kalles struma, og man skjelner mellom ensartet struma (diffus) og knutestruma (nodøs).

Hvordan forløper sykdommen?

Forstørret skjoldkjertel utvikler seg som regel langsomt og er en livslang sykdom. Med riktig behandling er sykdommen helt ufarlig. Struma utvikler seg meget sjelden til kreft.

Hvem får sykdommen?

Kvinner får 5-10 ganger oftere struma enn menn. Hyppigheten stiger med alderen og sees sjelden før 20-årsalderen.

Hva er årsaken til forstørret skjoldkjertel?

Struma skyldes et samspill mellom arvelige forhold og miljøfaktorer. De hyppigste miljøfaktorene er jodmangel og sigarettrøyking, som til sammen anses å være ansvarlige for minst halvparten av alle strumatilfeller.

Symptomer

De fleste har ingen plager av en struma, hvis det er den alminnelige formen med normalt stoffskifte. Men knutestruma kan gi både trykkplager med pustevansker, ubehag, svelgeproblemer og smerter, samt være kosmetisk skjemmende.

Undersøkelser

Hvis legen har mistanke om at du har struma, tas ofte en blodprøve, og innholdet av stoffskiftehormoner måles. Vanligvis får du også en skanning av skjoldkjertelen enten ved hjelp av ultralyd, og/eller etter at du har fått injisert et radioaktivt merket sporstoff i en blodåre (scintigrafi). Hvis det er knuter i skjoldkjertelen, tas det ofte en vevsprøve (biopsi) for å utelukke kreft, som er sjelden.

Behandling

Ved ensartet (diffus) struma hos yngre pasienter kan legemidler med skjoldkjertelhormon (levotyroksin) brukes, og kjertelen reduseres med ca. 30%, i hvert fall i en periode. Ellers er mulighetene operasjon (særlig ved stor struma eller ved mistanke om kreft) eller behandling med radioaktivt jod, som kan redusere kjertelen med ca. 40-50% i løpet av et år. Både operasjon og radioaktiv jodbehandling kan føre til at man får for lavt stoffskifte.

Sist revidert: 26.01.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.