TIA (Forbigående blodpropp i hjernen)

Hva er tia (forbigående blodpropp i hjernen)?

Med TIA (transitorisk iskemisk anfall, drypp) forstås kortvarig (under 24 timer) tap av deler av hjernefunksjon, forårsaket av en forbigående tilstopping av en pulsåre i hjernen eller i hjernens tilførende pulsårer.

Hvordan forløper sykdommen?

TIA har et godartet forløp, symptomene er helt vekk etter anfallet, som varer fra få timer til opptil et døgn.

Ofte varsler TIA om forestående blodpropper i hjernen med vedvarende symptomer, derfor er det viktig å søke legehjelp straks.

Hvem får sykdommen?

Menn får oftere TIA enn kvinner, og hyppigheten stiger betydelig med alderen. Personer som lider av fedme, som røyker, har forhøyet blodtrykk eller diabetes, har størst risiko for å få TIA.

Hva er årsaken til tia (forbigående blodpropp i hjernen)?

TIA skyldes en kortvarig innsnevring eller tilstopping av en pulsåre i hjernen.

Symptomer

De hyppigste symptomene er forbigående (under 24 timer) halvsidig lammelse av arm og ben eller halvsidig ansiktslammelse, eventuelt kombinert med tap av deler av synsfeltet. Du kan få talevansker, og det kan være vanskelig å finne ordene. Rom- og retningssansen kan også være påvirket. Sanseforstyrrelser og vansker med å styre armer og ben kan også forekomme.

Undersøkelser

Legen vil foreta en undersøkelse av nervesystemet, der du bl.a. skal utføre små øvelser som kan avdekke koordinasjonsproblemer, gangfunksjon, reflekser mm. Det foretas også ofte en CT- eller MR-scanning av hjernen, for å utelukke blødning i hjernen. Det kan dessuten foretas ultralydsundersøkelse av blodkarene som fører til hjernen, og selve hjernens blodkar, for å finne forsnevringer på blodkarene.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Det viktigste er å nedsette risikoen for at det oppstår nye blodpropper i hjernen. Du bør slutte å røyke, og du bør mosjonere regelmessig. I tillegg bør du behandles med medisin som nedsetter risikoen for nye blodpropper.


Medisinsk behandling:

Risikoen for blodpropp i hjernen (apopleksi) innen 3 måneder etter TIA kan nedsettes med omkring 80% ved å starte behandling med blodplatehemmende midler innen 24 timer. Eventuelt kan behandlingen suppleres med blodtrykksmedisin og kolesterolsenkende midler.


Operasjon:

Ved forsnevringer av pulsårer på halsen på mer enn 70%, kan man eventuelt etter ytterligere røntgenundersøkelse av blodkarene (arteriografi) fjerne forsnevringen ved operasjon.

Sist revidert: 16.01.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.