Falsk krupp

Hva er falsk krupp?

Falsk krupp (pseudocroup) rammer oftest barn, og er en betennelsestilstand omkring stemmebåndene, dvs. i de øvre luftveiene. Tilstanden skyldes et virus.

Ekte krupp kalles difteri og er meget sjelden, fordi vi vaksinerer mot sykdommen.

Hvordan forløper sykdommen?

Falsk krupp varer ca. 1 uke, men hosten kan vare noe lengre. Som regel har sykdommen et lett forløp, men en sjelden gang kan det være nødvendig å innlegge barnet på sykehus til behandling med oksygen eller eventuelt med respirator.

Hvem får sykdommen?

Det er oftest barn under 5 år, som får falsk krupp. Hvis barnet ditt har hatt falsk krupp én gang, vil en etterfølgende forkjølelse lettere kunne gi falsk krupp igjen.

Hva er årsaken til falsk krupp?

Falsk krupp skyldes infeksjon med virus i de øvre luftveier, spesielt omkring strupen og stemmebåndene. Det er som regel parainfluensa-virus, men også influensavirus og forkjølelsesvirus som f.eks. rhinovirus, adenovirus og coxackievirus kan gi falsk krupp.

Symptomer

Det begynner ofte som en alminnelig forkjølelse eller en influensalignende sykdom. Barnet får en karakteristisk ru, gjøende, tørr hoste, og barnet kan i forbindelse med kraftige hosteanfall komme til å kaste opp. Åndedrettet kan være anstrengt og hvesende, og barnet har feber. Hosten kommer særlig et par timer etter at barnet har lagt seg til å sove.

Undersøkelser

Legen vil normalt kunne stille diagnosen ved å høre et av de typiske hosteanfallene og se barnet i halsen.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Varme drikker kan lindre halsen. Når barnet skal sove kan det lette åndedrettet hvis hodeenden av senga er hevet, eventuelt ved at sengebena ved hovedenden av senga står på et par bøker. Når barnet har et hosteanfall kan det lett bli urolig, og det øker tendensen til ytterligere hosteanfall. Det er derfor viktig at du selv er rolig. Sett barnet opp på fanget og prøv å berolige det.

Hosten kan lindres med damp, f.eks. på badet ved at du lar varmt vann renne i dusjen. Kald tørr luft kan også hjelpe. Hvis det er klart og kaldt i været, kan du ta barnet med utendørs, men pass på at barnet ikke blir nedkjølt.


Medisinsk behandling:

Et beta2-stimulerende middel til inhalasjon kan lette barnets åndedrett. Inhalasjon med binyrebarkhormon kan dempe hevelsen av slimhinnen og lette åndedrettet.

Falsk krupp kan i sjeldne tilfeller bli alvorlig, og det kan være nødvendig å innlegge barnet til oksygen- eller respiratorbehandling.

Spesielle forhold hos barn

Hvis barnet har feber er det viktig at du ikke pakker det inn i tepper og dyner, og et barn med høy feber må drikke mye væske. Hvis et barn har hatt falsk krupp én gang, vil det lett kunne få sykdommen igjen.

Smitteveier

Falsk krupp smitter ved at en person som er forkjølet eller har influensa, hoster eller nyser i nærheten av barnet. En annen måte er at barnet berører et bord som den syke nettopp har hostet eller nyst på, og barnet deretter gnir seg i øynene eller piller seg i nesen.

Sist revidert: 10.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.