Impotens

Hva er impotens?

Impotens betyr at du har mistet evnen til å få eller vedlikeholde en ereksjon, og at du ikke kan gjennomføre et samleie. Din evne til å få sædavgang vil vanligvis være god nok, selv om du har nedsatt ereksjonsevne. I starten opptrer problemene ofte bare engang iblant, men gradvis blir problemet mer permanent.

Hvordan forløper sykdommen?

Impotens starter som regel snikende, og utvikler seg langsomt. Tapt ereksjonsevne kan ikke helbredes, men man kan begrense forverring av ereksjonsproblemet ved å optimere livsstil og optimere behandling av kjent sykdom, f.eks. diabetes og forhøyet blodtrykk.

Hvem får sykdommen?

Du har økt risiko for impotens hvis du f.eks. lider av forhøyet blodtrykk eller annen hjerte-karsykdom, diabetes, sklerose eller hvis du har gjennomgått en operasjon i bekkenet, spesielt operasjon av kreft i blæren, prostatakreft eller kreft i tykk- og endetarm.

Din alder spiller også en rolle. I 40-årsalderen vil ca. 20% ha periodisk eller permanente ereksjonsproblemer (impotens). I 70-årsalderen vil 50-60% ha tilsvarende problemer.

Hva er årsaken til impotens?

I dag mener man at de fleste tilfeller av impotens skyldes begynnende åreforkalkning med stive blodkar. Det medfører at det tar lengre tid å oppnå en ereksjon, den blir svakere, og opprettholdes i kortere tid.

Røyking, forhøyet kolesterol i blodet, forhøyet blodtrykk og diabetes kan medføre åreforkalkning, og dermed være årsak til impotens. I noen tilfeller er ereksjonsvansker en direkte følge av en operasjon eller kreft. Visse typer medisin kan også medføre at ereksjonsevnen svikter. Det dreier seg spesielt om psykofarmaka/nervemedisin og blodtrykksmedisin. I slike tilfeller kan man av og til løse problemet ved å skifte til et annet preparat.

Undersøkelser

Ereksjonsevnen kan undersøkes på mange måter, men uansett hva de forskjellige undersøkelser viser, vil behandlingstilbudet være det samme. Derfor lager man normalt ikke spesifikke undersøkelser av selve ereksjonsfunksjonen. Legen vil istedet konsentrere seg om sykdommer som man vet kan medføre impotens. Legen vil spørre deg om tidligere sykdom, og undersøke om det er tegn til hjerte-karsykdom med blodtrykksmåling, måling av kolesterol vha. blodprøve, og måling av puls i bena. Dessuten hjertestetoskopi, hvor legen lytter til hjertet vha. stetoskop. Du vil bli undersøkt for diabetes ved en blodprøve eller en urinprøve. Legen vil også spørre deg om livsstilsproblemer som røyking, overforbruk av alkohol, overvekt, manglende mosjon og så videre.

Behandling

Tablettbehandling:

I dag finnes behandling så du kan oppnå tilstrekkelig ereksjon til at du kan gjennomføre et samleie. Førstevalgsbehandling er tablettbehandling med avanafil, sildenafil, tadalafil eller vardenafil. De fire legemidlene er i prinsippet like gode, og ca. 7 av 10 pasienter har god nytte av tablettbehandlingen. Legemidlene gir ikke ereksjon, men de øker din evne til å oppnå ereksjon. Det forutsettes at du har en viss ereksjonsevne tilbake, og at du stimuleres seksuelt når tabletten er tatt. Virkningen inntrer etter 30-45 minutter, og virkningsvarigheten varierer for de enkelte preparatene (fra ca. 4 til ca. 36 timer).

Dersom du har god effekt av tablettene, kan du uten problemer fortsette behandlingen på ubestemt tid.

Tadalafil har lang virkningsvarighet (opp til 36 timer). En lav daglig dose på 2,5 mg eller 5 mg vil hos noen gi normal ereksjonsevne permanent. Med denne behandlingen må du ikke ta en tablett i forbindelse med seksuell aktivitet, og det vil noen føle som en større frihet.


Lokalbehandling:

Hvis du ikke har effekt av tablettbehandling, kan behandling med alprostadil eller aviptadil være en mulighet. Alprostadil gis enten som en innsprøytning i penis, eller som en liten stift som settes opp i urinrøret. Innsprøytning eller urethralstift administreres av pasienten selv etter omhyggelig instruksjon. En del av de som ikke har effekt av tablettbehandlingen, kan oppnå effekt på denne måten.


Ereksjonsprotese:

En annen behandlingsmulighet er innoperasjon av en ereksjonsprotese.

Sist revidert: 16.05.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.