Elveblest

Hva er elveblest?

Bilde av elveblest» Vis større bildeElveblest (urticaria) er et hudutslett som gir kløe, rødme og hevelse. Utslettet ligner myggstikk, og det kan opptre overalt på kroppen.

Hvordan forløper sykdommen?

Elveblest er som regel kortvarig, og går over av seg selv. Men det finnes også en kronisk form, som kan vare i opptil flere år.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få elveblest, og cirka 20% opplever minst ett tilfelle av elveblest i løpet av livet.

Hva er årsaken til elveblest?

Elveblest skyldes at bestemte blodceller (mastceller) blir aktivert og blant annet frigir histamin. Histamin påvirker huden så den hovner opp og begynner å klø. Elveblest opptrer oftest som ledd i en allergisk reaksjon, men kan også utløses av fysisk påvirkning, f.eks. kulde. Den kroniske formen for elveblest skyldes sjelden allergi, men oftest en autoimmun reaksjon mot mastceller i huden som frigjør histamin.

Symptomer

Symptomene på elveblest er:

  • kløe

  • hevelse

  • rødme i huden

Sitter hevelsene på steder med løst bundet hud (f.eks. omkring øynene), kan de bli store. I ytterst sjeldne tilfeller sitter hevelsen i luftrørene, og dermed kan den påvirke åndedrettet. I disse tilfellene må du straks søke lege.

Undersøkelser

Legen kan stille diagnosen ut fra utslettets karakteristiske utseende. Hvis det er mistanke om at det er en allergisk reaksjon, kan du få foretatt en allergitest.

Behandling

Hvis du har fått en ny medisin eller har mistanke om at du har allergi, kan du bli undersøkt så du i fremtiden kan unngå det som utløser elveblesten. Utslettet kan dempes med preparater som inneholder antihistaminer.

Ved alvorlig kronisk elveblest, som ikke bedres med antihistamin, kan biologisk behandling med Xolair (omalizumb) være indisert. Omalizumab er et såkalt monoklonalt antistoff mot IgE, som hemmer frigjøring av histamin fra mastcellene i huden. Behandlingen vil normalt bli gitt på en hudavdeling.

Spesielle forhold hos barn

Barn kan få elveblest som ledd i infeksjoner. I så fall er det snakk om en godartet tilstand som går over når infeksjonen går over.

Sist revidert: 12.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.