Denguefeber

Hva er denguefeber?

Denguefeber er en virussykdom som overføres ved myggstikk. Det finnes 4 forskjellige undertyper av virus. Denguefeber forekommer særlig i tropiske og subtropiske land. Sykdommen er i langt mindre omfang også påvist i Europa i de senere år (Sør-Frankrike, Madeira, Kroatia).

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste tilfeller av denguefeber er relativt milde og varer 5-7 dager. Ved den alvorligste formen av denguefeber er dødeligheten i utviklingsland 2-4%, mens den i land med adgang til moderne sykehus og behandling er under 1%.

Hvem får sykdommen?

Det er anslått at det i 2013 var 390 millioner nye tilfeller av denguefeber i verden, hvilket betyr at denguefeber er den vanligste myggoverførte virussykdommen. Mer enn 1 million mennesker får den livstruende alvorlige formen med blødning, som kalles hemoragisk denguefeber (HDF).

Forekomsten av denguefeber er stigende, fordi myggen som overfører virus har bredt seg voldsomt. Stigningen har vært mest uttalt i storbyer med dårlig kloakkanlegg og andre dårlige hygieniske forhold, som gir gode betingelser for at mygglarver kan klekkes ut i stillestående vann.

Hyppigheten av denguefeber hos turister er lav, men stigende. 1 av 1000 turister som reiser til områder med denguefeber, må regne med å bli smittet.

Risikoen er størst for langtidsreisende som bor under relativt primitive forhold. Risikoen er minst for reisende som bor på hoteller med aircondition.

Hva er årsaken til denguefeber?

Sykdommen skyldes denguevirus. Risikoen for HDF er liten første gang man får denguefeber, men øker hvis man senere blir smittet med en annen type denguevirus. Det betyr at mennesker som bor i områder med denguefeber, har størst risiko for HDF.

Symptomer

Ikke alle får symptomer etter smitten. Hvis det kommer symptomer, så starter disse vanligvis 4-7 dager etter smittetidspunktet. Men det kan variere fra 3 dager og helt opp til 14 dager. Det kan være høy feber, kraftig hodepine bak øynene, samt ledd- og muskelsmerter. Disse smertene kan være voldsomme, noe som er bakgrunnen for det engelske navnet "Break-Bone Fever" for sykdommen. Det kan også være kvalme, brekninger, hoste og svelgesmerter. 3-5 dager senere får omkring halvparten et rødt utslett som vanligvis starter på brystkassen og sprer seg til armer, ben og ansikt.

HDF er den mest alvorlige formen for denguefeber. Ved HDF siver væske ut av blodbanen, antall blodplater i blodet faller, og leverens funksjon påvirkes. Resultatet er alvorlig væskemangel, sirkulasjonssvikt og risiko for alvorlige indre blødninger, som bl.a. kan vise seg som blodige brekninger eller blod i avføringen.


Symptomer som Zikavirus:

Symptomene ved denguefeber kan noen ganger være vanskelige å skille fra symptomene ved infeksjon med zikavirus. De to virusene kan finnes i samme geografiske områder (især Sør-Amerika), og overføres til mennesker med samme myggart. Ofte vil en blodprøve kunne avgjøre om symptomene skyldes det ene eller andre viruset.

Undersøkelser

Denguevirus kan påvises i en blodprøve.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Det viktigste forebyggende man kan gjøre som reisende, er å beskytte seg mot myggstikk. Ta på tøy med lange ermer og bukseben, bruk myggavvisende midler og sov med myggnett over sengen. Det beste er å bruke myggnett som er sprøytet med insektsgift (impregnert).


Medisinsk behandling:

Det finnes ingen vaksine mot denguefeber, og ingen legemidler som virker mot viruset. Behandlingen består derfor i å bekjempe komplikasjoner som kan oppstå i form av væskemangel og blødning.

Spesielle forhold hos barn

Særlig hos større barn og unge kan infeksjonen forløpe med få eller ingen symptomer, men mindre barn kan få alvorlig denguefeber (DHF) - også i forbindelse med at de for første gang smittes med virus.

Smitteveier

Denguevirus overføres ved myggstikk. Mygg av typen Aedes overfører virus. Myggene finnes særlig i bebodde områder, hvor den lever i stillestående vann. Den stikker særlig om dagen. I sykdomsforløpet er det virus i blodet. Når et smittet menneske stikkes av en mygg, overføres virus til myggen. Der kan det leve lenge nok til at levende virus overføres til det neste mennesket som myggen stikker. Virus smitter ikke direkte fra menneske til menneske.

Etter overstått infeksjon har man langvarig immunitet (beskyttelse) mot den undertypen av denguevirus man har vært smittet med, men ikke mot andre typer.

Sist revidert: 09.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.