Cushings syndrom

Hva er cushings syndrom?

Cushings syndrom er en samlet betegnelse for en gruppe sykdommer hvor man produserer for mye av hormonet kortisol fra binyrene. Sykdommen er oppkalt etter den amerikanske hjernekirurgen som opprinnelig beskrev tilstanden.

Hvordan forløper sykdommen?

Cushings syndrom utvikler seg som regel langsomt over en årrekke, men hos noen utvikler sykdommen seg hurtig. Sykdommen er alvorlig og krever alltid behandling.

Hvem får sykdommen?

Cushings syndrom er en meget sjelden sykdom. Alle kan få sykdommen, men den er vanligst hos middelaldrende. Kvinner får sykdommen hyppigere enn menn.

Hva er årsaken til cushings syndrom?

Den vanligste årsaken er en godartet svulst i hypofysen. Svulsten utskiller et hormon (ACTH), som stimulerer binyrene til å avgi kortisol. Cushings syndrom kan også skyldes en svulst i binyrene, som produserer kortisol. I meget sjeldne tilfeller kan sykdommen skyldes en ACTH-produserende svulst, som sitter utenfor hypofysen.

Symptomer

Symptomene stammer fra den forhøyede produksjonen av kortisol. Det medfører bl.a. at du får:

Bemerk at Cushings syndrom er en meget sjelden årsak til både diabetes, forhøyet blodtrykk og blødningsforstyrrelser.

Langvarig behandling med høye doser glukokortikoider til f.eks. pasienter med leddgikt eller kols kan medføre symptomer og funn som ligner Cushings syndrom.

Undersøkelser

Legen tar urin- og blodprøver og foretar dessuten en skanning av hjernen og binyrene.

Behandling

Operasjon:

Den mest alminnelige behandling er operasjon. Kirurgen kan som regel fjerne svulster i hypofysen gjennom nesehulen. En fjerning av en eller begge binyrene ved en kikhullsoperasjon (laparoskopi) kan også være aktuelt.


Medisinsk behandling:

I sjeldne tilfeller må du få strålebehandling. I tilfeller der man ikke har kunnet fjerne svulsten i hjernen, eller hvor operasjonen ikke har vært vellykket, kan medisinsk behandling anvendes.

Sist revidert: 11.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.