Lyskebrokk

Hva er lyskebrokk?

Et lyskebrokk (hernia inguinalis) er den mest alminnelige type brokk, og består av en utposning i bukhinnen, hvor brokkinnholdet kan være væske, fettholdig vev og/eller tarm. Åpningen i bukveggen, hvor brokket poser ut, kalles brokkporten. Hvis brokkporten er liten, er det økt risiko for at brokket setter seg fast.

Hvordan forløper sykdommen?

Risikoen ved et brokk er at en mindre del av tarmen kan avklemmes i en snever brokkanal, slik at det oppstår et inneklemt brokk med stopp i tarmen (tarmslyng). Dette er en sjelden men alvorlig tilstand, som krever akutt operasjon. Det er få komplikasjoner etter operasjon for lyskebrokk. Det kan i enkelte tilfeller (under 2%) oppstå en byll i såret, som betyr at såret må åpnes og renses. Såret kan sys sammen under lokalbedøvelse ca. 4 dager senere. Brokket gjendannes hos under 5%, og må da opereres på nytt.

Omkring en tredjedel har moderate smerter etter operasjonen. Smertene er vanligvis fra selve såret, men kan stråle ned i pungen eller forsiden av låret. Selv om du har disse smertene, kan du gjerne gjøre de ting du pleier, da belastning ikke øker risikoen for komplikasjoner eller gjendannelse av opererte brokk.

Etter utskrivelsen kan du spise alminnelig kost, og behøver ikke ta avføringsmidler. Du kan straks sykle, løpe og løfte som vanlig, men unngå svært tunge løft i ca. 2 uker. Hvis du får treg avføring, anbefales fiberpreparater og rikelig væske.

Hvem får sykdommen?

Brokk sees hos begge kjønn og viser seg i lysken eller øverst på låret. Hos menn dessuten i pungen og hos kvinner i skamleppen.

Hva er årsaken til lyskebrokk?

Et brokk kan enten være medfødt eller oppstått senere. Et medfødt brokk behøver ikke å være til stede fra fødse-len, men dannes ofte tidlig i livet. Brokk som oppstår senere tiltar med alderen, og tilstander som fører til økt trykk i bukhulen, f.eks. kronisk bronkitt og tungt løftearbeid, øker risikoen for at du kan få brokk. Ved et direkte lyskebrokk trenger bukhinnen gjennom et svakt sted i bukveggen, mens ved et indirekte brokk trenger brokksekken ned gjennom lyskekanalen til testikkelen.

Symptomer

Symptomene er smerter og tyngdefornemmelse i lysken. Du kan eventuelt på huden se en frembuling, som sees tydeligere ved hoste. Hovne lymfeknuter, væskeansamling i pungen og åreknuter i testiklenes vener kan være symptomer på pungbrokk.

Undersøkelser

Du blir undersøkt i stående stilling, da brokket i liggende stilling ofte glir på plass. Brokket kan ofte sees, men ved mindre brokk kan man kjenne brokket med en finger i lyskekanalen. Hvis brokket kan trykkes på plass gjennom brokkporten, snakker man om et reponibelt brokk. Hvis brokkinnholdet derimot ikke kan trykkes tilbake pga. sammenvoksninger mellom brokksekk og brokkinnhold, snakker man om et irreponibelt brokk. Ved et inneklemt brokk avklemmes blodforsyningen, og her er det alltid behov for akutt operasjon på grunn av tiltagende tarmstopp og risiko for at det går hull på tarmen. Ved en utfylling som man ikke kjenner årsaken til, kan det bli nødvendig å foreta ultralydsskanning.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Benytt korrekt løfteteknikk ved tunge løft. Unngå overvekt.


Operasjon:

Behandling er operasjon, som kan foregå enten under full bedøvelse, med ryggmargsbedøvelse eller under lokalbedøvelse ved mindre brokk. Ved operasjonen legges et snitt i lysken. Innholdet i brokket skubbes tilbake i bukhulen. Deretter lukkes brokkåpningen i bukveggen, ofte ved at man syr i et lite kunststoffnett, så brokkanalen er lukket. Brokkoperasjonen kan også foretas via kikkert (laparoskopi), men denne metoden reserveres vanligvis til hvis det skulle bli nødvendig å operere igjen.


Medisinsk behandling:

Ved smerter etter operasjonen kan du ta lettere smertestillende midler, f.eks. paracetamol 3-4 ganger i døgnet de første dagene. Forbindingen bør fjernes dagen etter operasjonen, deretter man kan man ta et bad som vanlig. Trådene i huden fjernes hos egen lege 10 dager etter operasjonen.

Du kan gjenoppta arbeidet ditt så snart smertene tillater det, med mindre du har et arbeid med svært tunge løft. Hvis det er mulig, gjerne dagen etter operasjonen.

Spesielle forhold hos barn

Hos spedbarn oppdages brokket oftest av foreldrene eller på helsestasjonen.

Sist revidert: 06.03.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.