Borreliose

Hva er borreliose?

Borreliose er en infeksjon med Borrelia burgdorferi-bakterien, som man får via bitt av skogflått.

 

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste som blir bitt av en skogflått, blir ikke syke. Og de få som får et rødt utslett (erythema migrans), blir raskt friske. Enkelte får påvirkning av nervene fra hjernen (nevroborreliose), og her er smerter mellom skulderbladene et alminnelig symptom, som forsvinner igjen. Barn - og mer sjelden voksne - kan få ansiktslammelse. Hos noen meget få forsvinner ikke ansiktslammelsen helt.

I sjeldne tilfeller kan pasienten få leddbetennelse (artritt), betennelse i hjertet (myokarditt), hjernebetennelse (encefalitt) eller hudutslett (acrodermatitis atrophicans chronicum), som ikke forsvinner igjen.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få borreliose.

Hva er årsaken til borreliose?

Borreliose skyldes betennelse med bakterien Borrelia burgdorferi.

Symptomer

Det kommer normalt litt rødme og hevelse der som skogflåtten har bitt. Hvis du er smittet vil det komme et rødt utslett som brer seg som en ring, og som blir større dag for dag, og hvor sentrum blir blekt. Du kan også få rødt utslett andre steder på kroppen. Samtidig med utslettet kan du føle deg utilpass, og du kan få muskelsmerter og feber. De fleste med utslett blir som nevnt helt friske, men noen kan få nevroborreliose - som som regel først kommer flere måneder etter bittet.

Du kan godt få nevroborreliose selv om du ikke har hatt utslettet. Symptomene på nevroborreliose er oftest smerter i ryggen - som regel mellom skulderbladene - eller ansiktslammelse, hvor den ene munnviken henger.

I sjeldne tilfeller kan du få betennelse i et ledd, med smerter og hevelse i leddet.

Svært få får symptomer som vedvarer, men hos enkelte forsvinner ikke ansiktslammelsen helt. Andre kan få varige hudforandringer med en blålig-rød hevelse omkring stedet de ble bitt.

Undersøkelser

Utslettet er som regel så typisk at legen ikke behøver å foreta noen undersøkelser. Legen kan ta en blodprøve for å se om du har antistoffer mot borrelia. Antistoffene blir først dannet flere uker etter bittet. Hvis du skal undersøkes for nevroborreliose, må du få tatt blodprøven og samtidig en lumbalpunktur (også kalt ryggmargsprøve), så det kan undersøkes om det er flere antistoffer mot borrelia i cerebrospinalvæsken (ryggmargsvæsken) enn i blodprøven.

Behandling

Hva kan du selv gjøre?

Hvis du har vært en tur i skogen eller gått i høyt gress, særlig der hvor det ferdes rådyr, er det en god idé å sjekke huden for skogflått. Hvis du finner en skogflått, må den fjernes med det samme. Det er flere måter du kan fjerne den på: Bruk en spesiell flåttfjerner eller riv den ut med neglene, hvis du ikke har en flåttfjerner til rådighet. Ikke la flåtten sitte; jo raskere du får den ut, jo mindre er risikoen for å få borrelia. Hvis du ikke får med hodet ut, spiller det ingen rolle. La hodet bli sittende, kroppen din sørger for at det forsvinner.


Medisinsk behandling:

Borrelia-utslettet behandles med smalspektret penicillin som tabletter eller oral oppløsning, og nevroborreliose med smalspektret penicillin som du får injisert i en blodåre.

Hvis du er allergisk mot penicillin og har utslettet, blir du behandlet med tetrasyklin tabletter, og mot nevroborreliose får du enten tetrasyklin tabletter eller et cefalosporin (ceftriakson) injisert i en blodåre.


Det er ingen vaksine mot borrelia, kun mot en sjelden form for virus-hjernebetennelse, som skogflåtten også kan gi. Legen vil kun sjeldent vaksinere, og det anbefales ikke at man gir antibiotika forebyggende mot borrelia hvis du er blitt bitt av en skogflått, da langt de fleste skogflåtter ikke bærer borrelia-bakterien.

Spesielle forhold hos barn

Om sommeren leker barn ofte i høyt gress hvor skogflåtten bl.a. holder til. Husk derfor å sjekke barnet ditt for skogflåtter om kvelden.

Smitteveier

Du blir smittet med borrelia ved å bli bitt av en skogflått. Bakterien finnes i noen skogflåtters tarmsystem, og overføres herfra til deg via bittet. Det er usikkert hvor raskt borreliabakterien overføres. Du må derfor fjerne skogflåtten så snart du oppdager at den har bitt. Skogflåtten kan sette seg overalt på kroppen, men den søker som regel varme, fuktige og mørke steder, f.eks. i skrittet eller i armhulene.

Sist revidert: 18.03.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.