Borderline personlighetsforstyrrelse

Hva er borderline personlighetsforstyrrelse?

Et menneskes personlighetsstruktur er vedvarende mønstre for tanke- og følelsesliv, behovstilfredsstillelse og forhold til andre mennesker. Noen menneskers personlighetsstruktur passer dårlig til den kulturen de lever i. Det kan føre til en personlighetsforstyrrelse preget av dårlig forhold til andre, og vanskeligheter med å passe inn i en jobb.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen opptrer særlig i de sene ungdomsårene eller tidlig i voksenlivet, men avdempes vanligvis med alderen.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen sees langt hyppigere hos kvinner enn menn.

Hva er årsaken til borderline personlighetsforstyrrelse?

Sykdommen kan være arvelig, men hovedårsaken er mangelfull utvikling av sosiale ferdigheter under hele oppveksten, ofte betinget av en oppvekst under ustabile og belastende forhold, preget av vold og misbruk hos foreldrene.

Symptomer

Det sentrale er en følelsesmessig personlighetsforstyrrelse som er preget av usikkerhet, svekket identitetsfølelse, tendens til å skape intense, men ustabile forhold til andre, tomhetsfølelse og tendens til selvdestruktivitet, f.eks. å kutte seg selv (cutting). Humøret er lunefullt, og det er tilbøyelighet til kraftige følelsesmessige utbrudd, og til å skape konflikter i forhold til andre. Resultatet er at man har vanskeligheter med å inngå i stabile sosiale forhold i familien og på arbeidsplassen.

Undersøkelser

Grundig psykiatrisk vurdering er nødvendig for å utelukke at symptomene skyldes en annen psykisk eller fysisk sykdom.

Behandling

Behandlingen er først og fremst psykologisk, med fokus på å oppnå bedre innsikt i de mange problemene som følger av den uhensiktsmessige atferden, og større evne til å takle forhold til andre mennesker. Det benyttes forskjellige psykologiske metoder til dette.


Medisinsk behandling:

Medisinsk behandling kan være aktuelt ved depresjon, angst eller misbruk. Sosial rehabilitering er meget viktig.

Sist revidert: 31.01.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.