Dyp venetrombose

Hva er dyp venetrombose?

Dyp venetrombose (blodpropp i bena) er en størkning av blodet i dype blodårer (vener), som fører blodet tilbake til hjertet. Sykdommen opptrer mest i venene i bena, særlig i leggen.

Hvordan forløper sykdommen?

En veneblodpropp i leggen går i de fleste tilfeller i oppløsning av seg selv, men i ca. 15% av tilfellene vokser blodproppen opp i lårets og bekkenets dype vener, med mindre det gis behandling med blodfortynnende midler (antikoagulasjonsbehandling). Denne behandlingen bør alltid gis ved veneblodpropper som går opp over knenivå.

Behandlingen stopper veksten av blodproppen. Under behandlingen vil enzymer som dannes i blodkaret gradvis løse opp blodproppen. Men store blodpropper i bekkenvener og øverste del av låret oppløses sjelden fullstendig, men omdannes i stedet til bindevev, som helt eller delvis utfyller hulrummet i venen. Blodet må så istedet finne vei ut av benet gjennom et nettverk av små vener (kollateraler), som etter hvert utvides på grunn av det økte trykket i benets vener.

En nydannet veneblodpropp kan løsne fra venen og bli ført med blodstrømmen til lungene, og det kan i verste fall medføre døden. Risikoen for lungeblodpropp (lungeemboli) faller så snart antikoagulasjonsbehandling er begynt. Hvis en veneblodpropp fører til vedvarende lukking av den dype venen, og det kun utvikles få sideløpende blodkar, kan det vedvarende høye venetrykket i benet gi anledning til en rekke andre symptomer:

 • vedvarende hevelse av benet (ødem)

 • åreknuter (varicer)

 • eksem

 • sår på leggen

 • gangbesvær (venøs claudicatio).

Hvem får sykdommen?

Omtrent like mange menn og kvinner får sykdommen. Veneblodpropper sees svært sjelden hos barn. Forekomsten stiger gradvis fra 1 pr. 10 000 årlig i tenalderen til 1 pr. 300 årlig blant 80-åringer.

Hva er årsaken til dyp venetrombose?

Det er mange årsaker til blodpropper i dype vener. De viktigste er:

 • større operasjoner, særlig i hofte og kne

 • endring i blodets evne til å koagulere (trombofili)

 • mangelfull bruk av benas muskler, f.eks. på grunn av lammelse, sykdom med langvarig sengeleie eller lange flyreiser

 • visse p-piller (særlig de eldre typene p-piller med høyt innhold av østrogen)

 • graviditet

 • visse kreftsykdommer

 • væskemangel

 • alvorlige skader, f.eks. ved trafikkulykker.

Symptomer

Typiske symptomer er ømhet og hevelse av benet. Benet kan føles varmt, og huden kan være rødlig eller blålig misfarget. Du har ofte lett feber. Deler av blodproppen kan rive seg løs og ende som en blodpropp i lungen. Symptomer på blodpropp i lungen kan være stikkende smerter når man trekker pusten, eller plutselig oppstått kortpustethet.

Undersøkelser

I en del tilfeller kan man ved en blodprøve (D-dimer) avkrefte mistanke om en veneblodpropp. Hvis D-dimer er forhøyet, får du en ultralydundersøkelse av venene i benet. Hvis det samtidig er mistanke om blodpropp i lungene, får du foretatt en skanning av lungene. Hvis det er mistanke om at blodproppen skyldes endringer i blodets koaguleringsevne, får du tatt blodprøver til vurdering av dette.

Behandling

Forebygging av dyp venetrombose:

Du kan forebygge veneblodpropper ved bruk av støttestrømper eller kompresjonsstrømper, som sikrer at blodet ikke opphopes i benas vener. Metoden brukes ved større operasjoner, og kan også benyttes ved lange reiser. Under lange reiser med begrenset benplass, og ved sykdom som krever sengeleie, kan du dessuten forebygge veneblodpropper ved å øke blodsirkulasjonen ved jevnlig å vippe med fotleddet og sørge for å drikke rikelig med alkoholfri væske.


Behandling av dyp venetrombose:

Sykdommen behandles med medisin som stanser veksten av blodproppen, og samtidig nedsetter risikoen for at deler av blodproppen river seg løs og danner blodpropper i lungene. Det finnes forskjellige legemidler som hemmer dannelsen av blodpropper:

 • Hepariner

 • K-vitamin-antagonister

 • Direkte orale antikoagulantia (DOAK)

Behandlingen gis i 3 måneder eller lengre.

Det syke benet forsynes med kompresjonsstrømpe for å motvirke hevelse av benet. Knelang strømpe er vanligvis tilstrekkelig.

Hos pasienter med store veneblodpropper har man tidligere forsøkt å fjerne blodproppene ved operasjon, men resultatene har ikke vært gode nok. Derimot har man oppnådd lovende resultater ved injeksjon av et legemiddel som oppløser blodpropper, direkte i blodproppen via et kateter. Deretter gis behandling med ballong-kateter og anleggelse av stent, hvis det er forsnevringer i venen. En stent er et lite rundt nett som hindrer venen i å klappe sammen.

Blodproppoppløsende behandling anvendes kun ved dyp venetrombose når blodproppen sitter i de store dype venene i bekken og lår, og kun hvis blodproppen er dannet i løpet av de siste 2 ukene.

Sist revidert: 25.09.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.