Anemi

Hva er anemi?

Anemi (blodmangel) er en tilstand hvor du har for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er det molekylet i de røde blodlegemene som binder oksygen når blodet passerer lungene, og frigir oksygen til kroppens celler. Transport av oksygen fra lungene til resten av kroppen er derfor avhengig av hemoglobin.

Ved anemi er det for lite hemoglobin i blodet, og kroppens celler får derfor ikke nok oksygen. Mengden hemoglobin i kroppen kan være redusert pga. for lite hemoglobin i de røde blodlegemene, eller ved at det er for få røde blodlegemer.

Hvordan forløper sykdommen?

Forløpet av sykdommen avhenger av hva som er årsaken til anemien. Ved alvorlig anemi, f.eks. etter en kraftig blødning, får du blodtransfusjon, og antallet av røde blodlegemer kan raskt nå opp til det normale nivået igjen. Hvis blodmanglen skyldes jern- eller vitaminmangel, tar det lengre tid (2-3 uker), før du er frisk igjen.

Hvem får sykdommen?

Anemi kan oppstå hos alle mennesker. Anemi kan oppstå av jern- eller vitaminmangel på grunn av dårlig ernæring, men det kan også skyldes mer alvorlige sykdommer. Det er viktig å finne årsaken før du starter behandling.

Hva er årsaken til anemi?

De røde blodlegemene blir dannet i benmargen, og har en levetid på cirka 4 måneder. De blir hele tiden fornyet, men hvis du danner for få blodlegemer i forhold til den mengden du mister, får du anemi.

Danner du for få røde blodlegemer, kan det skyldes at du mangler «byggesteiner» til røde blodlegemer, eller at du har nedsatt produksjon av røde blodlegemer i benmargen. Noen viktige byggestener til dannelse av røde blodlegemer er jern, vitamin B12 og folsyre, og anemi kan skyldes at du mangler en eller flere av disse byggestenene.

Nedsatt produksjon av røde blodlegemer kan skyldes en giftig bivirkning av en medisin du har tatt, eller skade på ryggmargen, f.eks. pga. stråling.

Det benmargsstimulerende hormonet erytropoietin er også nødvendig for dannelsen av røde blodlegemer. Erytropoietin blir dannet i nyrene, og sykdommer i nyrene kan derfor gi anemi.

Mister du for mange blodlegemer, skyldes det enten at blodlegemene blir nedbrutt hurtigere enn de blir dannet, eller at du blør eller har blødd.

Anemi kan også skyldes en såkalt autoimmun reaksjon, hvor kroppens immunforsvar begynner å danne antistoffer mot de røde blodlegemene, som dermed går til grunne (hemolytisk anemi).

Symptomer

Når man har for lite hemoglobin i blodet, får organene ikke nok oksygen. Symptomene på anemi skyldes at kroppens organer mangler oksygen, og særlig organer med stort oksygenbehov er utsatt, det vil si hjertet, hjerne og muskler.

De typiske symptomene er at du blir blek og trett. Du føler deg i dårlig form, du blir svimmel og får hjertebank og åndenød ved lett fysisk arbeid. Ved alvorlig anemi kan du få smerter i brystkassen, hodepine og smerter i bena når du går. I tillegg kan du få sprekker i munnvikene, sviende tunge, sanseforstyrrelser og skjøre negler.

Undersøkelser

Diagnosen anemi stilles ved å måle mengden hemoglobin i blodet. De fleste praktiserende leger kan måle hemoglobin i praksis og få svaret med det samme. Hos kvinner er normalområdet 11,7-15,3 g/dl, og hos menn 13,4-17,0 g/dl.

Hvis hemoglobin er under 8,1 g/dl er det en alvorlig anemi, hvis nivået er 8,1-9,7 g/dl er den moderat, og hvis den ligger mellom 9,7 g/dl og nederste normalverdi er det en lett anemi.

For å finne årsaken til anemien, kan legen ta en blodprøve som viser antallet og størrelsen av de røde blodlegemer og innholdet av jern og vitaminer. Eventuelt kan du også få tatt en prøve fra benmargen, for å sjekke om du danner nok røde blodlegemer.

Anemi er en vanlig tilstand, og praktiserende lege finner årsaken til anemien hos 80% av pasientene. Oftest skyldes det jernmangel som følge av blødning, f.eks. kraftige menstruasjonsblødninger. Anemi kan også sees hos pasienter med kroniske infeksjoner, bindevevssykdommer og kreft.

Behandling

Hvis du mangler «byggesten», kan du bli behandlet med jern, B12-vitamin eller folsyre. Hvis anemien skyldes lav benmargsaktivitet etter en nyresykdom, kan du bli behandlet med et hormon som stimulerer benmargen. Skyldes anemien antistoffer mot de røde blodlegemene, kan du bli behandlet med et immunundertrykkende legemiddel.

Hvis du har alvorlig anemi, får du blodtransfusjon.

Spesielle forhold hos barn

Spedbarn som kun får melk, kan få jernmangel.

Sist revidert: 13.01.2022Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.