Blodforgiftning (sepsis)

Hva er blodforgiftning (sepsis)?

Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

Hvordan forløper sykdommen?

Blodforgiftning er en farlig tilstand, og hvert år er det noen som dør av sykdommen. Men de fleste kommer seg etter en blodforgiftning og blir helt friske igjen. En blodforgiftning er særlig farlig for eldre mennesker, mennesker som er svekket av annen sykdom eller har nedsatt immunforsvar.

Hvem får sykdommen?

Alle kan få blodforgiftning, men det er vanligst hos eldre og hos personer som er svekket av annen sykdom eller har nedsatt immunforsvar.

Hva er årsaken til blodforgiftning (sepsis)?

Alle bakterier kan gi blodforgiftning, men stafylokokker og colibakterier er de hyppigste. En blodforgiftning skyldes at en infeksjon et eller annet sted i kroppen er gått over i blodet. De mest alminnelige betennelsestyper som gir blodforgiftning, er:

Symptomer

Du får høy feber og frysninger, og du blir utilpass. Hvis du er veldig syk, kan temperaturen være normal, eller enda lavere enn normalt, blodtrykket vil falle, og du kan gå i sjokk. Samtidig har du symptomer fra den infeksjonen som har gitt deg blodforgiftningen, f.eks. lungebetennelse. Du er så syk at du må innlegges akutt på et sykehus.

Undersøkelser

Legen tar noen blodprøver og sender dem til et laboratorium, som undersøker hvilke bakterier du har i blodet. Laboratoriet kan som regel gi svar til legen dagen etter. Svaret inneholder også beskjed om hvilke antibiotika som virker best på de bakteriene som er funnet. Andre blodprøver kan vise hvor syk du er av blodforgiftningen. Legen har også bruk for å vite hvor blodforgiftningen stammer fra, og derfor kan du få foretatt en rekke undersøkelser, f.eks. røntgenbilder av lungene, ultralydundersøkelse av nyrene eller CT-scanning av magen.

Behandling

Blodforgiftning behandles med antibiotika. Ofte får du flere antibiotika samtidig, som regel et bredspektret penicillin eller et cefalosporin, et aminoglykosid og metronidazol. Denne behandlingen rammer de fleste bakterier, og du får behandlingen før legen vet hvilke bakterier som har gjort deg syk.

Når legen vet hvilken bakterie som har gitt deg blodforgiftningen, blir behandlingen mer målrettet, og normalt kan det holde å få ett eller to antibiotika. Behandlingen varer ofte minst 10 dager.

Smitteveier

I de fleste tilfeller av blodforgiftning er det ens «egne bakterier» som er årsaken. Det er ofte bakterier fra huden, munnhulen eller fra tarmen, som gir en infeksjon i f.eks. urinveiene eller i lungene. Det kan også være en byll som er opphav til blodforgiftningen. Det er derfor ikke snakk om smitte.

Sist revidert: 16.06.2020Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.