Ulcerøs kolitt

Hva er ulcerøs kolitt?

Ulcerøs kolitt (blødende tykktarmsbetennelse, colitis ulcerosa) er en kronisk sykdom i tykktarmens slimhinne. Sykdommen kjennetegnes ved blodig diaré.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen er livsvarig, men du kan forvente å leve - og arbeide - like lenge som alle andre. Med ulcerøs kolitt har du gode perioder, og du har dårlige perioder. De fleste pasienter (80%) opplever perioder på opptil mange år hvor sykdommen er i ro.

Sykdommen kan være begrenset til endetarmen, men den kan også spre seg opp i venstre side av tykktarmen. I alvorlige tilfeller kan den omfatte hele tykktarmen. Hvis du har hatt sykdommen i mer enn 10 år, har du en liten økt risiko for tarmkreft. Men det gjelder ikke hvis sykdommen utelukkende sitter i endetarmen.

Hvem får sykdommen?

Ulcerøs kolitt oppstår typisk i alderen 15-30 år. Sykdommen er like vanlig hos menn og kvinner.

Hva er årsaken til ulcerøs kolitt?

Årsaken til sykdommen er ukjent. Men man vet at når sykdommen er i utbrudd, er det en selvforsterkende prosess, hvor kroppens normale evne til å håndtere betennelsen er svekket.

Psykiske faktorer er ikke årsaken til sykdommen. Men det er vanlig at du merker mer til sykdommen i perioder med psykisk stress.

I noen familier har flere personer ulcerøs kolitt, men hvis du har sykdommen, er det mindre enn 0,5% risiko for at barnet ditt utvikler sykdommen. Ingenting tyder på at det er noen forbindelse mellom bestemte matvarer og ulcerøs kolitt. Sykdommen kan blusse opp hvis du får en akutt tarminfeksjon, f.eks. turistdiaré.

Symptomer

Du har mange daglige episoder med diaré, og puss og blod i avføringen. Du kan ha kraftig avføringstrang og magesmerter, men mange pasienter er upåvirkede, også selv om de har sykdommen i alvorlig grad. De mange, blodige avføringene kan i dårlige perioder føre til at du får blodmangel.

Undersøkelser

Først må legen utelukke at du har en infeksjon ved å undersøke avføringsprøver. Legen undersøker tarmen med en kikkert (et koloskop), som må opp gjennom endetarmen. Gjennom kikkerten kan legen se direkte inn på tarmens slimhinne og oppdage betennelse. Legen vil samtidig ta vevsprøver (tarmbiopsier) fra slimhinnen. Du må også få tatt blodprøver som viser om du har tegn på blodmangel og betennelse.

Behandling

Hvis du har ulcerøs kolitt, er det viktig å gå jevnlig til kontroll hos en spesialist i medisinsk gastroenterologi, som du også kan kontakte ved tegn på oppblussing av sykdommen. Visse preparater til behandling av smerter/giktsymptomer - såkalte NSAID-preparater, inkl. acetylsalisylsyre - kan aktivere sykdommen. Av denne grunn bør du så vidt mulig unngå NSAID-preparater, hvis du har ulcerøs kolitt. Røyking har en gunstig effekt på sykdommen, men ut fra en samlet vurdering av skader på andre organer i kroppen (lunger og kar), fraråder man at personer med ulcerøs kolitt røyker.


Medisinsk behandling:

I lette tilfeller, hvor sykdommen kun sitter i den nederste delen av tykktarmen, kan du få betennelsesdempende midler opp gjennom endetarmen. Det kan f.eks. være binyrebarkhormon, eller et preparat som inneholder mesalazin.

I mer utbredte tilfeller kan du få de samme midlene som tabletter eller kapsler. Det gjelder også hvis du har behov for vedvarende behandling.

De alvorligste tilfellene krever innleggelse og muligens operasjon. Det kan være hvis du har sykdommen i alvorlig grad, hvor hele tykktarmen er angrepet, og den medisinske behandlingen ikke virker. Ved en operasjon fjerner man tykktarmen og eventuelt også endetarmen.

Mange forskjellige stoffer aktiveres i kroppen ved kronisk tarmbetennelse. Det er stoffer som er skadelige og som fremmer betennelse. Hvite blodlegemer tilkalles av disse stoffene, og strømmer fra blodet ut i tarmslimhinnen. De hvite blodlegemene frigjør stoffer som skader vevet og gir hevelse av slimhinnen, blødning og sårdannelse.

Medisinen virker:

  • ved å hindre dannelse av stoffer som fremmer betennelse (f.eks. mesalazin)

  • ved å legge en demper på aktiviteten av de hvite blodlegemene (f.eks. binyrebarkhormoner)

Spesielle forhold hos barn

Hos barn har sykdommen ofte et alvorligere forløp. Sykdommen kan medføre at barnet vokser langsommere før og under puberteten. Den kan også føre til at barnet blir underernært og mister vekt. Binyrebarkhormon, som anvendes til behandling av ulcerøs kolitt, kan påvirke barnets vekst. Det betyr at barnet vokser mindre i høyden hvis barnet behandles over lengre tid. Som regel er det nødvendig å operere tidligere i sykdomsforløpet hos barn enn hos voksne.

Barn og unge kan også få psykiske problemer, fordi de føler seg annerledes enn vennene. De må ofte være borte skolen på grunn av sykdommen. Barn med ulcerøs kolitt skal alltid gå til spesialist i mage-tarmsykdommer.

Sist revidert: 02.07.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.