Blindtarmbetennelse

Hva er blindtarmbetennelse?

Blindtarmen (appendiks) utgår fra tykktarmens første stykke som et slangeformet vedheng. Infeksjon i dette slangeformede vedhenget kalles blindtarmbetennelse (appendicitis). Det er alltid en akutt tilstand.

Hvordan forløper sykdommen?

Hvis en betent blindtarm ikke fjernes, kan det gå hull på den. Det vil så oppstå betennelse i bukhinnen, som alltid medfører et lengre sykehusopphold, bl.a. på grunn av behovet for behandling med antibiotika som injeksjoner.

Hvis man ved ultralydscanning eller CT-scanning finner en byll omkring blindtarmen, tømmes den vanligvis ved at legen bedøver huden, og stikker en nål inn i byllen og suger betennelsen ut.

Det er mange andre sykdommer hvor symptomene ligner blindtarmbetennelse, f.eks. sykdommer i livmor eller eggledere, forstørrende kjertler i tarmkrøset, tarmkatarr eller infeksjon i urinveiene.

Hvem får sykdommen?

Blindtarmbetennelse kan sees i alle aldre, men forekommer hyppigst i 10-25-årsalderen og opptrer like hyppig hos menn og kvinner.

Hva er årsaken til blindtarmbetennelse?

Årsaken kan være opphovning av lymfevevet og små harde klumper av avføring som setter seg fast i slimhinnen, slik at blindtarmen hovner opp og blodforsyningen nedsettes. Det oppstår betennelse, og eventuelt kan det kan gå hull på blindtarmen.

Symptomer

Smerter i magen er det viktigste symptomet, og ofte vil du føle deg utilpass, ha kvalme og ev. manglende luftavgang (vansker med å fjerte). Magesmertene er trykkende og begynner ofte midt i magen, og trekker etter noen timer ned i høyre side mellom navlen og hoftekammen. Temperaturen stiger, men sjeldent til over 38,5°C med mindre det går hull på blindtarmen. Det er svært forskjellig hvilke symptomer man opplever.

Undersøkelser

Legen trykker på magen, og kan ved blindtarmbetennelse finne en ømhet på høyre side av magen mellom navlen og hoftekammen. Hvis det er mistanke om en byll omkring blindtarmen, foretas ultralyd- eller CT-skanning av bukhulen. Antall hvite blodlegemer i en blodprøve er oftest forhøyet, men kan være normalt.

Behandling

Da perforert blindtarm fortsatt er en alvorlig sak tross behandling med antibiotika, velger man i tvilstilfeller å foreta akutt operasjon alene på mistanken om blindtarmbetennelse. Hos omkring 15% finner man en normal blindtarm. Det er flere sykdommer som kan ligne på blindtarmbetennelse hos kvinner enn menn, og det foretas derfor oftere kikkhullsundersøkelse av bukhulen hos kvinner.

Operasjonen foregår under full bedøvelse. I de fleste tilfeller utføres operasjonen ved kikkhullskirurgi, en såkalt laparoskopi. I tilfeller med en større byll legges eventuelt et plastikkdren til bortledning av puss og sårvæske. Selv om blindtarmen under operasjonen viser seg å være normal, blir den fjernet, og man vil i stedet lete etter annen årsak til smertene.


Komplikasjoner:

Hos mindre enn 5% oppstår en byll i såret etter fjerning av en ikke-perforert blindtarm. Ved infeksjon av såret åpnes dette og tømmes for puss, deretter renses det. I visse tilfeller kan såret sys sammen etter noen dager. I sjeldne tilfeller (under 2%) kan det oppstå en byll i bukhulen. Behandlingen er tømming av byllen med et lite dren, som hurtig kan fjernes.


Etter utskrivelsen:

For smerter etter operasjonen kan du ta lettere smertestillende midler, f.eks. paracetamol 3-4 ganger i døgnet de første dagene. Du må få fjernet stingene hos din egen lege 10 dager etter operasjonen.

Spesielle forhold hos barn

Hos barn er symptomene mindre typiske, fordi symptomene med kvalme og feber kan være mer uttalt enn magesmertene i høyre side.

Sist revidert: 06.02.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.