Benkreft

Hva er benkreft?

Kreft i knoklene er en ondartet sykdom som utvikles fra benvevet. Andre kreftsykdommer, f.eks. prostatakreft eller brystkreft, kan også spres til knoklene via metastaser (dattersvulster). Dette avsnittet beskriver kun den typen kreft som oppstår fra benvevet (primære bentumorer). Les mer om kreft.

Hvordan forløper sykdommen?

Benkreft oppstår oftest i armenes eller benas knokler, og hyppigst i endene (epifysene), hvor knokkelen vokser. Hvis sykdommen ikke behandles, vil kreften spres med blodet til lungene eller andre organer, og den vil ha et dødelig forløp.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen oppstår oftest hos unge voksne, men alle aldersgrupper kan få sykdommen.

Hva er årsaken til benkreft?

Sykdommen kan oppstå fra godartede svulster i knoklene eller etter strålebehandling, men i langt de fleste tilfellene kan man ikke finne noen årsak.

Symptomer

Kreftknuten (svulsten) kan noen ganger merkes som en hevelse ved en knokkel, og hevelsen kan være øm. Noen ganger merkes det som smerter eller ved at du brekker benet på det stedet hvor svulsten sitter.

Undersøkelser

Du vil få en røntgenundersøkelse og en CT- eller MR-skanning av det området hvor svulsten sitter. Legen vil ta en vevsprøve (biopsi) fra svulsten, for å kunne fastslå hva slags kreft det dreier seg om. Vevsprøven undersøkes i mikroskop. Når diagnosen benkreft er stilt, vil man undersøke resten av kroppen for spredning (metastaser). Det gjør man ved å foreta CT- eller PET/CT-skanning.

Behandling

  • De fleste pasienter får fjernet det stykket av benet hvor svulsten sitter, og innsatt en protese for å bevare benet eller armen. I dag er det kun nødvendig å amputere et stykke av armen eller benet hos omkring 15% av pasientene med benkreft.

  • Man får cellegift innen operasjonen for å drepe eventuelle kreftceller som har spredt seg i kroppen. Cellegift kan også gjøre svulsten mindre og dermed lettere å fjerne ved operasjonen. Man får vanligvis 3-6 behandlinger innen operasjonen.

  • Etter operasjonen må det gis ytterligere cellegift. Ofte velger man også å gi strålebehandling etter operasjonen, for å redusere risikoen for tilbakefall.

  • Hvis kreften er så fremskreden at det finnes metastaser i andre organer, anvendes cellegift. Behandlingens formål er å forlenge livet og lindre symptomer relatert til kreft.

Kjemoterapi kan gi kvalme - derfor vil du få kvalmestillende medisin umiddelbart før kjemoterapien og i de påfølgende dagene.

Spesielle forhold hos barn

Behandlingen av barn er den samme som for voksne.

Sist revidert: 08.03.2016Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.