Ufrivillig barnløshet

Hva er ufrivillig barnløshet?

Man snakker om ufrivillig barnløshet (infertilitet), hvis et par som ønsker et barn, ikke oppnår graviditet ved ubeskyttet seksuelt samliv innen 1 år. Noen par har fått ett felles barn, men kan ikke oppnå ny graviditet.

Hvordan forløper sykdommen?

Noen par oppnår at kvinnen likevel blir gravid uten noen behandling, men etter flere års forsøk. Etter behandling oppnår 2 av 3 den ønskede graviditeten. Sjansen for graviditet faller markant med kvinnens alder. Hos kvinner over 40 år er det kun omkring 25% som får et barn.

Hvem får sykdommen?

Ufrivillig barnløshet skyldes sykdom i forplantningssystemet. Det kan være medfødt sykdom, eller det kan oppstå som følge av en annen sykdom.

Hva er årsaken til ufrivillig barnløshet?

Hos 75% av alle barnløse kan det påvises en årsak. De vesentligste årsakene er:

 • Kvinnen mangler passasje i egglederne på grunn av tidligere underlivsbetennelse, f.eks. klamydia, endometriose eller underlivsoperasjon

 • Kvinnen mangler eggløsning og har uregelmessig menstruasjonssyklus på grunn av en hormonforstyrrelse

 • Mannen har nedsatt sædkvalitet

 • Kombinasjoner av forskjellige årsaker hos kvinnen og mannen

Symptomer

De fleste barnløse har ikke andre symptomer enn at graviditeten uteblir.

Undersøkelser

Først når paret forgjeves har forsøkt å oppnå graviditet i minst 1 år, bør legen undersøke dem for å finne årsaken til barnløsheten. Men paret undersøkes tidligere hvis det er mistanke om sykdom hos kvinnen, f.eks.

 • tidligere graviditet utenfor livmoren (ekstrauterin graviditet)

 • underlivsbetennelse

 • uregelmessige menstruasjoner

 • Tidligere underlivsoperasjon

eller hvis det er mistanke om sykdom hos mannen, f.eks.

Barnløse får vanligvis foretatt 5 undersøkelser:

 1. Undersøkelse av kvinnens livmor og passasjen gjennom egglederne ved hjelp av hysterosalpingoultrasonografi (HSU), som vanligvis utføres hos spesialist. Undersøkelsen kan også utføres ved tradisjonell hysterosalpingografi (HSG) med røntgen.

 2. Måling av serum-AMH (antimüllerhormon), som sier noe om kvinnens eggreserver.

 3. Sædundersøkelse. I en normal sædprøve er det minst 15 millioner sædceller pr. milliliter, og minst halvparten av sædcellene beveger seg godt.

 4. Både mannen og kvinnen skal testes for hiv og hepatitt B og C.

Behandling

Dersom kvinnen mangler eggløsning så kan hun hormonstimuleres, enten med tabletter eller daglige injeksjoner.

Ved uforklart infertilitet tilbys vanligvis 3-4 behandlinger med såkalt homolog intrauterin inseminasjon, hvor sædceller sprøytes opp i livmoren.

Mangler kvinnen passasje gjennom egglederne, består behandlingen i kunstig befruktning ved hjelp av in vitro-fertilisering (IVF eller prøverørsbefruktning). Denne behandlingen består i at kvinnen får daglige hormoninjeksjoner som stimulerer eggdannelsen i eggstokkene. Heretter tas de modnede eggene ut og befruktes utenfor kvinnens kropp. Når egget er begynt å dele seg, settes det tilbake i kvinnens livmor.

Hvis mannen har lett til moderat nedsatt sædkvalitet, tilbys behandling med homolog intrauterin inseminasjon med stimulering av eggløsningen og inseminasjon med sædceller i livmoren.

Hvis mannen har sterkt nedsatt sædkvalitet, kan paret behandles med såkalt mikroinseminasjon (kalt intracytoplasmatisk sædcelleinjeksjon; ICSI). Det er en prøverørsteknikk hvor én sædcelle sprøytes direkte inn i et uttatt egg. En annen mulig behandling er å bruke sæd fra en anonym sæddonor. I meget sjeldne tilfeller kan legen forbedre mannens sædkvalitet gjennom medisinsk behandling.

Ved uforklart barnløshet er inseminasjon av kvinnen den første behandling paret blir tilbudt. Hvis graviditet ikke oppnås, tilbys IVF-behandling.


Medisinsk behandling
Medisinsk behandling av barnløshet omfatter bruk av legemidler, som alle på forskjellig måte påvirker balansen mellom de kvinnelige hormonene. Hos kvinner med manglende eggløsning er formålet med medisinsk behandling å stimulere eggstokkens dannelse og løsning av ett enkelt egg. Ved assistert befruktning med inseminasjon eller IVF-behandling er formålet å få dannet flere egg, for dermed å øke sjansen for graviditet.

Anvendelsen av daglige injeksjoner med midler som direkte stimulerer eggdannelsen er en spesialistoppgave, og skal foregå under kontroll av lege. Anvendelse av daglige injeksjoner gir økt risiko for flerlingegraviditeter (tvillinger eller trillinger), og for overstimulering av eggstokkene. Overstimulering sees nesten utelukkende etter prøverørsbefruktning. Overstimulering kan være en svært alvorlig komplikasjon, som typisk opptrer i starten av graviditeten, hvor kvinnen får utspilt mage, kvalme, magesmerter, vektstigning og allmenn utilpasshet.

Det finnes også legemidler som kan undertrykke eggdannelse og eggløsning. Formålet er å kunne kontrollere at eggløsningen ikke skjer før eggene kan suges ut fra kvinnens eggstokker. Disse preparatene brukes kun til assistert befruktning med prøverørsteknikk.

Sist revidert: 02.12.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.