Øsofagusvaricer

Hva er øsofagusvaricer?

Øsofagusvaricer (åreknuter i spiserøret) er utposninger på blodkarene i nederste del av spiserøret.

Hvordan forløper sykdommen?

Sykdommen skyldes vanligvis skrumplever, men det kan gå mange år fra du utvikler skrumplever, til du danner øsofagusvaricer. Øsofagusvaricer er alvorlig, da det kan gi livstruende blødninger.

Hvem får sykdommen?

Øsofagusvaricer sees ved alvorlige sykdommer i leveren, herunder skrumplever, blodpropp i leveren, og ved svulster som vokser inn i de store venene som fører blodet til leveren.

Hva er årsaken til øsofagusvaricer?

Blodet fra fordøyelsesorganene strømmer gjennom leveren innen det kommer tilbake til hjertet. Ved skrumplever blir blodets avløp gjennom leveren hemmet, og det kommer overtrykk i blodårene i den nederste delen av spiserøret. Dette kan føre til åreknuter. Den vanligste årsaken til skrumplever er overdrevent inntak av alkohol, men smittsom leverbetennelse i kronisk form kan også føre til skrumplever og videre til øsofagusvaricer.

Symptomer

Normalt merker du ikke noe til sykdommen før du får en blødning. Men mange vil ha hatt symptomer før pga. leversykdommen, f.eks. væskeopphopning i bukhulen (ascites) og gulfarging av huden (gulsott) samt utvidede blodårer på overflaten av magen. Blødningen fra øsofagusvaricer kan være liten, og bare vise seg som sort avføring, eller den kan være alvorlig, og komme som plutselig, livstruende oppkast av friskt blod.

Undersøkelser

Hvis legen har mistanke om at du har øsofagusvaricer, utføres det en kikkhullsundersøkelse av spiserør og magesekk (gastroskopi). Du får også tatt blodprøver, for at legen skal kunne se om du har leversykdom.

Behandling

Ballongbehandling:

Blødning fra øsofagusvaricer kan være livstruende, og behandlingen må derfor innledes akutt. Hvis blødningen er svært voldsom, kan man anvende ballongbehandling i akuttfasen som en nødbehandling, inntil man kan få lukket de blødende øsofagusvaricene.

Ballongbehandlingen utføres ved hjelp av en kikkert, som fører ballongen ned til det området som blør. Når ballongen blåses opp, klemmer den på blodkarene, og blødningen stopper.


Medisinsk behandling:

Formålet med den medisinske behandlingen er å senke trykket i øsofagusvaricene, og derved redusere risikoen for blødning. Det er to måter man kan senke trykket på: 

  • Ved en direkte virkning som nedsetter blodgjennomstrømningen (terlipressin)

  • Ved en hemming av noen hormon-lignende stoffer (oktreotid).

Ved akutt blødning begynner man ofte behandlingen med terlipressin. Deretter vil man utføre en kikkhullsundersøkelse og sette strikker på de blødende åreknutene for å stanse blødningen. Flesteparten av alle blødninger kan stanses ved en kikkhullsundersøkelse.

Når blødningen er overstått, blir du behandlet med en betablokker (propranolol), som skal forhindre at du får en ny blødning.

Legen vil også forsøke å fjerne årsaken til at du har fått skrumplever ved å gi deg råd om hvordan du kan forbedre leverfunksjonen (unngå alkohol), gi deg et vitamintilskudd og ev. starte behandling med et vanndrivende legemiddel.

Spesielle forhold hos barn

Det finnes sjeldne sykdommer i leverkretsløpet som kan føre til at barn får øsofagusvaricer.

Sist revidert: 26.06.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.