Ansiktssmerter/trigeminusnevralgi

Hva er ansiktssmerter/trigeminusnevralgi?

Ved ansiktssmerter forstås smerter i ansiktet eller i øyehuler, bihuler, munnhule eller tenner. Den hyppigste formen for ansiktssmerte er såkalt trigeminusnevralgi, en nervesmerte i ansiktets store følenerve. I tillegg finnes det en rekke andre mer ukarakteristiske smertetilstander, som under ett kalles atypiske ansiktssmerter.

Hvordan forløper sykdommen?

Trigeminusnevralgi har et periodisk forløp med daglige smerteutbrudd i en eller flere måneder. Heretter går tilstanden gradvis over, og kan så opptre igjen med års mellomrom - ofte uten noe fast mønster. Men en del pasienter har konstante, hyppige anfall, og må være i fast medisinsk behandling resten av livet.

Atypiske ansiktssmerter kan ha et meget varierende forløp over tid, avhengig av tilgrunnliggende årsak.

Hvem får sykdommen?

Trigeminusnevralgi begynner oftest etter 50-årsalderen, og rammer litt flere kvinner enn menn.

Atypiske ansiktssmerter kan begynne i alle aldersgrupper, og opptrer hyppigst hos voksne kvinner. Tilstanden kan ha oppstått etter en tannbehandling, et annet inngrep i ansiktsregionen eller en ulykke, men årsakssammenhengen er ofte vanskelig å få klarlagt.

Hva er årsaken til ansiktssmerter/trigeminusnevralgi?

Årsaken til trigeminusnevralgi er ukjent, men hos enkelte kan et lokalt trykk på nerven være årsak til smertene, spesielt hvis sykdommen er begynt i en tidlig alder. Dette trykket kan være fremkalt av en ulykke, en svulst, et utvidet blodkar eller annen påvirkning av nerven f.eks. ved 70 multippel sklerose. Man tror at nervens isolering, den såkalte myelinskjeden, som omkranser selve nervetrådene, er påvirket, og derfor opptrer det lokale kortslutninger i nervens ledningsevne. Da trigeminusnerven er ansiktets store følenerve, og stort sett rommer alle ansiktets smertebaner, er den meget følsom for ytre påvirkning.

Årsaken til atypiske ansiktssmerter er ikke kjent.

Symptomer

Trigeminusnevralgi er karakterisert ved ensidige, svært kraftige ilende smerter i ansiktet, ofte i kinnene, i pannen eller sjeldnere i kjeveregionen. Smerteanfallene kan vare i flere sekunder og føles som elektriske støt. Smertene ledsages ikke av andre symptomer. Tilstanden kan fremprovoseres av inntak av kalde og varme mat- eller drikkevarer, tygging, tannbørsting, barbering, vask, berøring eller lignende. Tilstanden kan opptre tallrike ganger på en dag, i noen tilfeller over 100 ganger, men sjelden om natten. I dårlige perioder unngås føde- og væskeinntak, da ethvert forsøk på å spise eller drikke gir smerter. Det er også karakteristisk at det ofte er ett eller flere bestemte punkter i ansiktet, de såkalte triggerpunktene, hvorfra smertene kan fremkalles, og man unnlater derfor barbering, vask og lignende i dette området.

I motsetning til dette er de atypiske ansiktssmertene konstante, brennende, jagende eller stikkende smerter i et meget lokalt område. Disse kan som regel ikke trigges av en bestemt handling eller berøring.

Undersøkelser

En grundig samtale og en nevrologisk undersøkelse er nødvendig for å utelukke andre årsaker til ansiktssmertene. Ved atypisk eller tidlig innsettende trigeminusnevralgi foretas MR-skanning av hjernen og nervens forløp. En MR-skanning utføres for å utelukke andre årsaker.

Behandling

Akutt behandling

Vanlige smertestillende midler og morfinpreparater har som regel liten effekt. Hvis du er alvorlig rammet, vil du bli innlagt for behandling på sykehus.


Hvis det er snakk om en lokal årsak til smertene, f.eks. en svulst eller nerveskade, må du muligens opereres. Vanlig behandling består av forskjellige typer epilepsimedisin. Denne typen medisin har en stabiliserende effekt på nerven og virker forebyggende. Langsom opptrapping anbefales oftest, da det ved for hurtig økning av dosen kan opptre bivirkninger med tretthet og svimmelhet. Det kan volde problemer hvis man har mange anfall og ikke kan innta føde eller væske. I slike tilfeller kan sykehusinnleggelse være aktuelt.


Det er ingen spesifikk behandling for atypiske ansiktssmerter.

Spesielle forhold hos barn

Det kan være vanskelig å finne ut om spedbarn har smerter, fordi de ikke kan beskrive smerten, eller fortelle hvor det gjør vondt. Hos nyfødte og for tidlig fødte barn kan smertene vise seg ved at de trives dårlig, har brekninger og svetteutbrudd. Fra 1-årsalderen kan øresmerter vise seg ved at barnet skriker, tar seg til ørene og trekker beina oppunder seg.

Smerter hos barn viser seg som regel ved at de gråter, klynker, har nedsatt appetitt og kaster opp. Ved mer alvorlige tilstander kan barnet ligge stille med hodet bøyd bakover og beina trukket opp.

Hovedlegemidlet for behandling av smerter hos barn er paracetamol. Til barn med sterke smerter, bruker legen en kombinert behandling etter de samme retningslinjer som for voksne.

Sist revidert: 08.08.2018Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.