Facialisparese

Hva er facialisparese?

Facialisparese (ansiktslammelse) er en fellesbetegnelse for nervelammelser i ansiktet, hvor den 7. kranienerve (nervus facialis) eller ansiktets bevegelsesnerve er helt eller delvis lammet.

Hvordan forløper sykdommen?

De fleste tilfeller bedres gradvis av seg selv, men lammelsen kan vare i flere måneder, og hvordan det går avhenger av årsaken til lammelsen. Dersom det er snakk om borrelia, kan man behandle med antibiotika, og det har som regel en god effekt på ansiktslammelsen. Er det snakk om en alvorlig skade på nerven, er utsikten til bedring derimot vesentlig dårligere, og det kan være varige mén. Komplikasjoner opptrer i form av kosmetiske plager med skjevt (asymmetrisk) ansikt, nedsatt mimikk i den rammede side og problemer med å lukke øyet med risiko for hornhinnebetennelse.

Hvem får sykdommen?

Sykdommen kan ramme i alle aldersgrupper, men tiltar med stigende alder, og rammer like mange menn og kvinner. Personer med diabetes eller svekket immunsystem har generelt en større risiko.

Hva er årsaken til facialisparese?

Facialisparese sees i forbindelse med infeksjon med varicella zoster-virus, f.eks. helvetesild, liksom borrelia også kan være ledsaget av ansiktslammelse, eventuelt med dobbeltsidig lammelse. Men i mange tilfeller av ansiktslammelse kan man ikke finne noen årsak, og tilstanden bedres av seg selv over uker til måneder. I de tilfeller hvor lammelsen skyldes en hjernesykdom som blodpropp i hjernen/hjerneblødning eller TCI/forbigående blodpropp i hjernen, rettes behandlingen mot denne sykdommen og består av operasjon og/eller gjenopptrening.

Symptomer

Typiske symptomer er plutselig innsettende ansiktslammelse med hengende munnvik, vanskeligheter med å lukke det ene øyet og å rynke pannen. Tilstanden kan i sjeldne tilfeller være dobbeltsidig, og gir da betydelige talevansker samt problemer med å spise og drikke. Dersom det er snakk om en Borrelia-infeksjon, kan det være smerter mellom skulderbladene, i armer eller ben. De fleste har det da tidligere hatt et typisk rødt utslett (erythema migrans), men borrelia-ansiktslammelse kan også skje uten at du har hatt dette utslettet.

Ved infeksjon med varicella zoster-virus, f.eks. helvetesild, er det ofte svimmelhet, smerter i og bak det ene øret og i svelget. Du kan ha feber og være allment utilpass. Ved lammelser i armer og ben, talevansker eller eventuelt bevissthetspåvirkning, bør du alltid søke akutt legehjelp, mens en isolert ansiktslammelse sjelden krever akutt behandling eller undersøkelse.

Undersøkelser

Undersøkelse av hud, slimhinner, ører, munn og svelg for f.eks. utslett er viktig, og en undersøkelse av reflekser og kraftutfoldelse er ofte nødvendig. Hvis det er mistanke om en alvorlig hjernesykdom foretas en CT/MR-scanning av hjernen, og hvis det er mistanke om infeksjon, undersøkes ryggmargsvæsken for bakterier og virus ved en lumbalpunktur, og legen tar noen blodprøver.

Behandling

Behandlingen omfatter gjenopptrening med mimiske ansiktsøvelser, øyelapp, øyesalve og øyedråper.

Bruk av legemidler avhenger helt av årsaken til lammelsen. Det gis antibiotika, f.eks. penicillin, til pasienter med borrelia, og aciklovir eller famciklovir ved virusinfeksjon. I de fleste tilfeller med Bells parese er det ingen medisinsk behandling. Er det snakk om følger etter en dårlig regulert diabetes, kan bedre blodsukkerregulering anbefales.

Spesielle forhold hos barn

Ansiktslammelse sees sjelden hos barn og krever nøyaktig de samme foranstaltninger og undersøkelser som hos voksne, særlig bør øyet beskyttes, hvis det ikke kan lukkes ordentlig.

Sist revidert: 18.03.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.