Alzheimers sykdom

Hva er alzheimers sykdom?

Alzheimers sykdom (demens) er en hjernesykdom, som gradvis svekker de intellektuelle evnene, nedbryter personligheten og krever økende pleie og overvåkning av den syke. Alzheimers sykdom er den hyppigste av demens-sykdommene.

Hvordan forløper sykdommen?

Symptomene kommer gradvis, og viser seg særlig ved at man får vanskeligheter med å huske, lære nye ting og planlegge de daglige aktivitetene. Man får mer og mer vanskeligheter med å klare seg selv. Til sist kan man ikke gjenkjenne sine pårørende. Sykdomsforløpet skjer over få år.

Hvem får sykdommen?

Cirka 7% av eldre over 65 år har lidelsen, men tallet stiger med alderen, og ved 90-årsalderen har opp mot 30% symptomer på Alzheimers sykdom.

Hva er årsaken til alzheimers sykdom?

I de fleste tilfeller kjenner man ikke årsaken. Det er en rekke forstyrrelser av hjernecellenes funksjon, og det fører til at hjernecellene gradvis dør. Både arvelige og miljømessige forhold kan være årsaken.

Symptomer

De viktigste symptomene er at de intellektuelle evnene blir svekket: hukommelsen, konsentrasjonen og evnen til å løse problemer. Personligheten endrer seg gradvis. Etterhvert som sykdommen skrider frem, kan man bli følelsesmessig ubalansert og mangle fornemmelse for hvordan man oppfører seg sammen med andre.

Undersøkelser

Legen vil ved en grundig undersøkelse utelukke at det er snakk om demensformer som kan helbredes. Denne undersøkelse omfatter:

  • blodprøver (for å utelukke andre sykdommer)

  • psykologiske undersøkelser (for å vurdere graden av demens)

  • skanning av hjernen (for å stille den presise diagnosen)

  • undersøkelse av ryggmargsvæske.

Behandling

Alzheimers sykdom kan ikke helbredes, men det finnes flere legemidler som i en tid kan bremse utviklingen av sykdommen.

Sist revidert: 24.04.2019Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.