Alkoholmisbruk

Hva er alkoholmisbruk?

Du drikker for mye når alkoholforbruket ditt medfører uheldige fysiske, psykiske eller sosiale konsekvenser.

Hvordan forløper sykdommen?

Utviklingen av et alkoholmisbruk skjer gradvis. Drikkemønsteret endrer seg fra at du i begynnelsen drikker alkohol i sosiale sammenhenger, til at flere dagligdagse hendelser blir til «festlige anledninger» som må feires med alkohol.

Alkoholmisbrukeren drikker hurtigere og mer enn andre, og står selv forrest når det skal alkohol på bordet. Misbrukeren har vanskeligheter med å akseptere at andre ikke vil ha alkohol. Mange misbrukere følte i sin ungdom at alkohol virket stimulerende, de følte at de tenkte klart, og dagen derpå hadde de ikke noe særlig tømmermenn. Senere i forløpet kan alkoholinntaket endre seg til å bli mer konstant, både i fritiden og på jobben, slik at de sosiale og arbeidsmessige relasjonene blir anstrengte. Noen alkoholmisbrukere drikker kun når de er alene, og derfor kan oppdagelsen av misbruket komme som et stort sjokk for omgivelsene.

Hvem får sykdommen?

Alle som har et overforbruk kan bli alkoholmisbrukere. Avhengighet av alkohol begynner for langt de fleste i 30-40-årsalderen.

Hva er årsaken til alkoholmisbruk?

Årsaken til at noen utvikler alkoholmisbruk og -avhengighet er sammensatt. Overforbruk og skadelig forbruk skyldes særlig sosiale forhold, mens mye tyder på at alkoholavhengighet også kan skyldes biologiske forhold. Hjernen kan nemlig reagere annerledes på alkohol hos noen, ikke alle er like sårbare for å utvikle symptomene på avhengighet. I dag mener legene at arv har ca. 70% av skylden for at noen utvikler avhengighet.

Symptomer

«Skadelig forbruk» av alkohol gir før eller senere symptomer fra skadede organ, f.eks. leveren, bukspyttkjertelen, eller psykiske symptomer, f.eks. depressive symptomer med depresjon til følge eller angsttilstander.

Dersom du er avhengig av alkohol har du, ut over å drikke for mye, hatt minst 3 av de følgende 6 symptomene i løpet av de siste 12 månedene:

 • En sterk fysisk eller psykisk trang til alkohol

 • Abstinenser (skjelvinger, svetting, hjertebank, indre uro) hvis du avstår fra å drikke eller nedsetter forbruket

 • På tross av de fysiske eller psykiske skader alkoholinntaket har gitt deg, slutter du ikke å drikke

 • Kontrolltap i form av at du ikke kan slutte å drikke når du først har begynt

 • Toleranse, det vil si at du må drikke mer og mer for å oppnå en rusvirkning

 • Alkoholinntaket har ført til sosiale problemer, enten i familien, blant vennene eller på jobben

Undersøkelser

Alkoholmisbruk kan gi både fysiske, psykiske og sosiale skader - derfor er det mange undersøkelsesmuligheter. De vanligste er:

 • Blodprøver, som viser leverens og bukspyttkjertelens funksjon

 • Samtaler, som kan avklare om det ligger en psykisk lidelse bak misbruket

 • Sosial utredning, som kan avklare om du har sosiale forhold som må tas hånd om.

Behandling

Hva kan jeg selv gjøre?

Det er viktig at du kommer raskt i behandling, både ved overforbruk, skadelig forbruk og alkoholavhengighet. Jo tidligere det blir grepet inn og jo mindre fysisk og sosialt merket du er, jo bedre blir resultatet.

Det er ingen skam å ha et alkoholproblem og det er en skam å ikke gjøre noe med det. Hvis du har fått et alkoholproblem, så må du kontakte lege eller en klinikk i ditt nærområde. Her får du tilbud om å få avklart hvor stort problemet ditt er, og en prat - gjerne sammen med din partner - om de behandlingsmulighetene som du har i ditt spesielle tilfelle.


Medisinsk behandling:

Utover det tar legen stilling til om du trenger medisinsk behandling til å håndtere:

 • Abstinenser

 • Det egentlige alkoholmisbruket (medisin mot alkoholtrang)

 • Eventuelle psykiske symptomer (f.eks. angst, depresjon eller ADHD), som er vanlig ved alkoholmisbruk, og som forverres av det.

Legen kan også hjelpe deg til å få en pause fra alkohol, hvis det er det du ønsker. Det kan anvendes enten et middel som fremkaller ubehag ved alkoholinntak, eller et middel som demper lysten på alkohol.

Det er i seg selv en stor overvinnelse at du går i behandling for alkoholmisbruk. Det er viktig at du ikke mister motet hvis du får tilbakefall og begynner å drikke igjen, men i stedet fortsetter behandlingen. For også tilbakefallene, og de tanker du har i forbindelse med dem, er noe du kan bygge videre på i den fortsatte behandlingen.

Sist revidert: 06.03.2017Utarbeidet av Dansk Lægemiddel Information A/S og Felleskatalogen AS.